BLESKOVKY

Informace o postřiku na sídlišti B. Šmerala

- Ve čtvrtek a pátek 6. - 7. 10. 2022 bude, v souvislosti s následnou péčí na investiční akci „Regenerace sídliště B. Šmerala, Prostějov“, lokálně proveden postřik totálním herbicidem.
INZERCE
CBA Huhnak


Bleskovky

Informace o postřiku na sídlišti B. Šmerala

- Ve čtvrtek a pátek 6. - 7. 10. 2022 bude, v souvislosti s následnou péčí na investiční akci „Regenerace sídliště B. Šmerala, Prostějov“, lokálně proveden postřik totálním herbicidem.

INZERCE
INZERCE
Drupi
INZERCE
Ostrov realit
INZERCE
TV Morava
INZERCE
Drupi
INZERCE
Ostrov realit