Společnost

Vzdělání bez podmínek. Koordinátorka iniciativy "Nesahejte nám na děti" Veronika Běhalová pomáhá ostatním rodičům

„Jde to jinak. Třeba tak, že vy jste tady zákonní zástupci a vy určujete co se vašim dětem bude dít. Jestli nechcete testy, očkování, roušky, máte na to plné právo,“ říká koordinátorka iniciativy „Nesahejte nám na děti“, Veronika Běhalová.

Veronika Běhalová sdružuje rodiče na Střední Moravě

Jakého sdružení jste koordinátorkou?

Zastupuji sdružení Nesahejte nám na děti a jsem koordinátorka pro Prostějov a okolí. Vítáme mezi námi každého rodiče, kterému se daná nastavení pro vstup do školy/školky nelíbí.

Co je vaším cílem?

Rádi bychom vrátili dětem i rodičům svobodu. Kdo jiný zná vaše dítě lépe jako vy? Chceme vzdělání bez podmínek tak jak je v Ústavě.

Chcete zrušit roušky nebo očkování?

Chceme zrušit vše co podmiňuje povinnou školní docházku.

Co mají maminky dělat v této náročné situaci?

Sdružovat se s ostatními maminkami, kontaktovat místní koordinátory, sledovat vyjádření právníků, jelikož právo je na naší straně.

Máte oporu v zákoně, že v případě odmítnutí podmínek vydaných pro vstup dítěte do školy, nebudou rodiče popotahováni nebo dokonce stíháni za nedodržení povinné školní docházky nebo zanedbání výchovy?

Oporu v zákoně máme jak my, tak ředitelé škol. Mnozí to ale bohužel neví. Domníváme se, že po proběhnutých testech, tedy po dokonání trestného činu nebo porušení zákona, na ně rodiče budou moci podat trestní oznámení dle následujících ustanovení:

Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, v § 175 – Vydírání, uvádí:

„Kdo jinému násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na 6 měsíců – 4 léta nebo peněžitým trestem.“

Pokud našim dětem hrozí, v případě odmítnutí testování, omezení povinné školní docházky, domníváme se, že toto jednání vykazuje znaky přečinu Útisku dle ust. § 177, zákona č. 40/2009 Sb.:

„ Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.“

Rovněž se domníváme, že výše uvedeným jednáním se může naplnit skutková podstata zločinu Neoprávněné odebrání tkání a orgánů dle § 164, zákona č. 40/2009 Sb., neboť dle tohoto § 164, zákona č. 40/2009 Sb., je trestná i příprava.

Testování nesmí probíhat bez souhlasu zákonných zástupců, tedy rodičů. Tím, že dítě neabsolvuje plošné testování, mu není možné odepřít právo na vzdělání, tedy pobyt ve škole, a nesmí být vyřazeno ani ze školky – v prvním případě se jedná o porušení ústavního práva na vzdělání a ve druhém případě o bezdůvodnou diskriminaci.

 Vy jste také matka, máte z něčeho strach?

Ano, sama jsem matka a mám strach. Bojím se jak moc dokáží manipulovat s námi i s našimi dětmi. Bojím se kam až to zajde. Předtím to byly roušky, teď testy, co bude v září, očkování? Nesouhlasím s těmito opatřeními a jako rodič už se musím ozvat. Děkuji každé mamince, a že je nás čím dál víc, že se tuto situaci snaží změnit. V jednotě je síla.


INZERCE
Pomáhej pohybem ČEZ Pomáhej pohybem ČEZ

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
AFO Olomouc
INZERCE
CBA Huhnak