Politické zneužití osobních údajů rodičů dětí v prostějovských základních školách je nepřípustné!

Náměstek primátora Statutárního města Prostějova, Bc. Miloš Sklenka, v minulých dnech rozesílal politické informace zákonným zástupcům nezletilých žáků prostějovských škol. Toto jednání, které výslovně zakazuje školský zákon, vyvolalo vlnu nevole mezi rodiči a širokou veřejností. Piráti Prostějov společně s koalicí Na rovinu! požaduji okamžité odvolání náměstka Sklenky z funkce.

Foto zdroj: anobudelip.cz

Podle Pirátů a kolacie Na rovinu! se jedná o zjevné politické zneužití osobních údajů, které školy spravují, k činnosti, jež nemá nic společného se statutem a posláním základních škol zřizovaných Statutárním městem Prostějovem. Rozeslané politické materiály se netýkají vzdělávací ani výchovné činnosti škol a slouží pouze k ovlivňování názorů rodičů v aktuální politické kauze týkající se výstavby nového bazénu v Prostějově.

„Jsem velmi překvapen, že ředitel školy akceptoval rozeslání takového textu rodičům skrze systém Bakalář, který je určen pro komunikaci mezi školou a rodiči ve věci vzdělávání dětí. Tímto jednáním došlo k porušení školského zákona a k neetickému využití osobních údajů,“ uvedl Jan Mochťák, zastupitel za Piráty. „Tato situace vyžaduje rázný zásah a jasné vymezení hranic, které by zabránily budoucímu zneužití školních systémů pro politické účely,“ dodal Mochťák.

Piráti společně s koalicí Na rovinu! již zaslali primátorovi města Prostějova výzvu k odvolání náměstka Miloše Sklenky z funkce. Celý incident poukazuje na nutnost větší ochrany osobních údajů a dodržování etických standardů ve školských institucích. Piráti Prostějov vyzývají k přijetí opatření, která by zabránila opakování podobných incidentů v budoucnu.INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit