Včas zachycený nádor má nejlepší šanci na léčbu, říká onkoložka Hana Študentová

Prevence. Slovo tak často užívané v medicíně, protože právě prevence a včas odhalené předpoklady a zárodky budoucího onemocnění jsou hlavním předpokladem úspěšné léčby. A násobně to platí v oboru onkologie. „Když se na nádor přijde včas, šance na vyléčení jsou mnohem vyšší,“ potvrzuje primářka Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Hana Študentová. Právě pracoviště, na kterém působí, nabízí zájemcům z řad široké veřejnosti propracovaný systém preventivních onkologických prohlídek. Ty lze dokonce věnovat svým blízkým formou dárkového poukazu.

Primářka Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Hana Študentová. Foto: FNOL

Paní primářko, jak širokou škálu péče Onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc nabízí?

Naše klinika je součástí komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice Olomouc, které zajišťuje péči o celé spektrum nádorů. Konkrétně Onkologická klinika zajišťuje terapii všech solidních nádorů dospělých. Neléčíme tedy děti a u leukemií a lymfomů, které jsou dominantně v kompetenci Hemato-onkologické kliniky naší nemocnice, zajišťujeme případnou radioterapii, která probíhá pouze na našem pracovišti.

Je nějaký druh nádorového onemocnění, který se léčí jen u vás a nikde jinde?

Na naší klinice se léčí některé vzácné nádory, jejichž léčbu zajišťuje jen několik málo zdravotnických zařízení v celé ČR. Jde například o GIST, nádory štítné žlázy, neuroendokrinní nádory, sarkomy. Velký význam přikládáme imunoterapii, kterou lze v současné době indikovat napříč celým spektrem nádorů. Díky jednomu z největších studijních oddělení v rámci ČR se u nás aplikuje některá léčba, kterou jinde neposkytují – Lu-PSMA u karcinomu prostaty, inovativní léčba v rámci imunoterapie (bispecifické protilátky), úplně nové molekuly, které se v onkologii teprve etablují. Pohled na léčbu se postupně mění, není až tak důležité, kde nádor primárně vzniká, ale která mutace je ta řídicí, a tedy potencionálně využitelná v léčbě.

Nabízíte preventivní onkologické prohlídky. Proč jste se do toho vlastně pustili?

Je pravdou, že nádorových onemocnění neustále přibývá. Navíc lidé si více uvědomují, že je potřeba o své zdraví pečovat. Zvyšuje se také povědomí o tom, že když se na nádor přijde včas, šance na vyléčení jsou mnohem vyšší. Covidová pandemie také v lidech probudila uvědomění si vlastní smrtelnosti. Obecně lze říci, že lidé nad těmito tématy více přemýšlejí. Preventivní prohlídky nabízíme je již řadu let, ale poptávka po nich se neustále zvyšuje.

Pro koho jsou tyto prohlídky určeny?

V podstatě pro kohokoliv, kdo má zájem se nechat vyšetřit. Nezáleží na věku, zdravotním stavu ani jiných ukazatelích. A určitě bych to doporučila těm, kdo vědí, že je u nich vyšší riziko nádorových onemocnění. Tedy například lidé, kteří mají hereditární nádorový syndrom, vyšší výskyt nádorů v rodině u pokrevních příbuzných, nebo se jedná o lidi s vyššími rizikovými faktory, typicky o kuřáky.

Potřebuji na tyto prohlídky doporučení od ošetřujícího lékaře či lékařské záznamy?

Doporučení není potřeba, nicméně mít s sebou lékařské záznamy od praktického lékaře je zcela jistě vhodné a žádoucí.

Jak taková prohlídka probíhá?

Během prohlídky provádíme několik důležitých vyšetření. Jednak fyzikální vyšetření se zaměřením na osobní a rodinnou anamnézu, odběr krve, základní biochemie a vyšetření vybraných nádorových markerů. Součástí prohlídky je rovněž vyšetření stolice na skryté krvácení, série interních vyšetření, měření krevního tlaku, pulzu, výšky a váhy a v neposlední řadě rentgen plic a ultrazvuk břicha, u mužů navíc ultrazvuk varlat a u žen prsů.

Jak dlouho samotná prohlídka trvá?

Prohlídka vám zabere zhruba jednu hodinu a následně budete odesláni na doporučená vyšetření. S výsledky vás lékař seznámí v dohodnutém termínu. K vyšetření je třeba se dostavit nalačno, je vhodné minimálně šest hodin před prohlídkou nejíst, nepít a nekouřit. Potřebujete-li nutně ranní léky, je možné je užít a zapít malým množstvím vody.

Jde o službu pro samoplátce. Jaká je cena?

Onkologická preventivní prohlídka je nadstandardní, a tudíž i placenou službou. Cena celého balíčku vyšetření je aktuálně 7300 korun. Některé zdravotní pojišťovny v rámci svých preventivních programů nabízejí příspěvek na onkologické vyšetření. Informujte se u vaší pojišťovny, v jaké výši a jak je možné tento příspěvek čerpat.

Nabízíte také poukazy na prohlídky. Znamená to, že jimi můžu obdarovat třeba člena rodiny?

Ano a přijde nám to jako hezký nápad. Dárkové poukazy nabízíme z vlastní zkušenosti i proto, že lidé často myslí spíš na zdraví svých bližních než na to své vlastní.

Preventivní onkologické prohlídky ve FN Olomouc

Důvodem, proč neodkládat preventivní onkologickou prohlídku, je odhalení nádorových či přednádorových stavů. Jejich včasná diagnostika ideálně v raných stádiích onemocnění může zvýšit úspěšnost zahájené léčby a výrazně ovlivnit prognózu.

Během preventivní onkologické prohlídky provádíme několik důležitých vyšetření:

- Fyzikální vyšetření klinickým nebo radiačním onkologem se zaměřením na osobní a rodinnou anamnézu, které mohou pomoci v určení možných rizik týkajících se především nádorových onemocnění, ale i jiných závažných chorob.

- Odběr krve pro vyhodnocení krevního obrazu, základní biochemie (jaterní testy, metabolismus lipidů, funkce ledvin), vyšetření vybraných nádorových markerů, které budou navrženy na základě anamnestických údajů.

- Vyšetření stolice na skryté (okultní) krvácení – FOB test (toto vyšetření si provádí klient podle návodu samostatně v klidu domova a výsledek nahlásí e-mailem).

- Série interních vyšetření jako klidové EKG s následným vyhodnocením odborným lékařem, měření krevního tlaku, pulzu, výšky a váhy.

- Rentgen plic a ultrazvuk břicha – u mužů navíc ultrazvuk varlat a u žen prsů.

- Součástí těchto vyšetření je také edukace k dodržování správné životosprávy a stravy, seznámení s možnostmi provádění samovyšetření a významem primární i sekundární prevence v oblasti onkologických onemocnění (kompletní seznam prováděných vyšetření).

Více o prohlídce čtěte na webu onkologie.fnol.cz.
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Jarní Flora Olomouc
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit