Mezigenerační setkávání pomáhají těm, kteří to nejvíce potřebují

Motto obecně prospěšné společností Mezi námi o.p.s zní: „Když se potkávají generace, dějí se zázraky!“ Ano, známe to z našich rodin. Děti milují své babičky a dědečky a ti jim jejich lásku oplácejí rozmazlováním v míře povolené rodiči. Vidět babičku jak si hraje se svým vnoučetem, pozorovat dědečka, který četbou nebo vyprávěním uspává své malé vnoučky – to je skutečně zázrak.

Děti ze ZŠ v Kostelci na Hané

Ne vždy to ale tak je nebo může být. Hodně našich babiček a dědečků tráví své dny v seniorských zařízeních. Mají zde sice veškerou péči, bohatý a zajímavý program, mohou se věnovat různým aktivitám. Nicméně kontakt se svojí rodinou a především s vnoučaty je omezen jen na návštěvy. Proto vznikla obecně prospěšná společnost Mezi námi, která propojuje v rámci programu Povídej seniorky a seniory z těchto zařízení s dětmi z mateřských nebo základních škol.

Vznikly tak již skupinky dětí a seniorů, které se pravidelně scházejí a věnují se různým činnostem. Aktivity koordinují dobrovolníci z Mezi námi, kteří rovněž zprostředkovávají kontakt skupinek s centrálou Mezi námi v Praze. V Prostějově a Olomouci a jejich okolí již od roku 2016 existuje 11 skupinek, které úspěšně fungují. Některé již delší dobu, některé teprve začínají a některé postupně objevují sílu mezigeneračních aktivit.

Skupinkám, které jsou hodně aktivní a pracují dlouhodobě, propůjčuje společnost Mezi námi ocenění: značku MEZIGENERAČNĚ. Váží si jejich dosavadní práce a vynaložené energie všech zainteresovaných, kteří napomáhají sbližování generací. Značka je důkazem, že právě v těchto zařízeních, školách a školkách to mezigeneračně žije! Jde o prestižní a výjimečné ocenění jako poděkování všem, kteří se na aktivitách podílejí.

V poslední době toto ocenění obdržely v Olomouckém kraji dvě skupinky, a to Domov seniorů a Základní škola v Kostelci na Hané. Druhou oceněnou skupinkou je Domov seniorů Pohoda a Mateřská školka v Olomouci Chválkovicích. Předání značky v obou skupinkách bylo více než slavnostní. Značku Mezigeneračně předávala přímo ředitelka Mezi námi, paní Kateřina Jirglová za účasti vedoucích pracovníků dotyčných zařízení, škol, klientů i dětí. Předání bylo doplněno programem, o který se postaraly hlavně děti z obou skupinek. V Kostelci n. H. celým odpoledním programem zakončeným bohatým rautem provázel Kašpárek, který patří k prostějovskému loutkovému divadlu Pronitka.

Velké poděkování ale patří především učitelkám a vychovatelkám, které převážně připravují s dětmi program pro společná setkávání. V Kostelci n. H. je to paní Zita Kubincová, ve chválkovické mateřské školce zase paní učitelky Martina Růžičková, Jana Petrová a asistentka pedagoga Helena Pokorná. V seniorských zařízeních se o to, aby akce probíhaly ke spokojenosti klientů, starají paní Veronika Havigerová v Kostelci n. H. a ve chválkovickém domově Pohoda paní Lenka Hamplová, paní Jana Horníčkova a pan Lubomír Vraj.

Oceněným skupinkám přejeme, aby jim jejich nadšení vydrželo a aby jejich vzájemná setkávání přinášela všem radost!

PhDr. Maria Řičánková a Mgr. Alena Hálková – koordinátorky programu Povídej
INZERCE

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit