Zprávy

Azylové centrum pomůže v zimním období lidem bez domova

Azylové centrum v Prostějově je v zimním období připraveno pomoci lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Kromě služeb sociální prevence jako denní centrum a noclehárna je připravena celá řada nástrojů pomoci v nelehké životní situaci, z nichž většina je poskytována zdarma.

Foto: Ilustrační obrázek

„Klienti terénního programu mají možnost využít zapůjčení stanu i spacáku. Jedinou podmínkou je dostavení se do centra, kde o tuto pomoc požádají. Samozřejmostí je potravinový balíček první pomoci a využití nízkoprahového denního centra. Součástí je i využití sprch, nebo možnost praní prádla. Tato informace se k lidem bez domova dostane přes terénního pracovníka, který denně objíždí známé i neznámé lokality a vše mapuje. V době velkých mrazů mají lidé bez domova zajištěný bezplatný pobyt, včetně nouzového přespání. Stále mají možnost zapůjčit si takzvané Iglou – přístřešky zabraňující umrznutí," vyjmenovala náměstkyně primátora pro sociální oblast Alena Rašková.

„Nadále také spolupracujeme s potravinovou bankou, budeme se účastnit "Potravinové sbírky" v některém ze supermarketů v Prostějově. Toto je velkým přínosem, hlavně pro osamělé rodiče s dětmi, kteří se mnohdy nacházejí ve velmi tíživé situaci. Spolupracujeme takto s vícero organizacemi, Nadační fond Albert nám například daroval desinfekce a oblečení pro děti, Městská knihovna Prostějov nám poskytla k užívání vyřazené knihy, za což jsme také velice vděčni,“ uvedl ředitel centra Jan Kalla.

V průběhu roku 2021 se Azylovému centru podařilo splnit naplánované opravy a nákupy, vše navzdory složité situaci s COVID - 19 a nouzovým stavem

V letošním roce se povedlo realizovat spoustu plánů. Byl předlážděn dvůr a opraven chodník před centrem, v části Azylového domu pro ženy a v budově noclehárny byly rozvedeny televizní antény. Proběhla oprava kuchyňských linek v části pro muže, neustále běží různorodé drobnější opravy a v neposlední řadě i všechny revize potřebných k provozu. Opravou v brzké době projdou také všechny venkovní dveře hospodářské budovy.

„Opět nám s financováním pomohlo město Prostějov, čímž velmi děkujeme za finanční podporu a spoluúčast. Částka, kterou jsme využili na dofinancování provozu byla ve výši 600 tisíc korun,“ doplnil ředitel Kalla.

V celém zařízení Azylového centra probíhá osvěta, která se týká očkování proti COVID – 19 a také zprostředkování očkování přes sociální pracovníky. Proočkovanost v Azylovém centru je 45 procent, noclehárny a nízkoprahové denní centrum má 40 procent. O možnostech očkování jsou klienti v terénu nadále informováni i formou letáčků.


INZERCE
Let vrtulníkem Prostějov Let vrtulníkem Prostějov

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit