Zprávy

Revitalizace Pivovarského rybníčku se blíží

V rámci revitalizace vodní nádrže bude opraven výtok nádrže, včetně výpustného zařízení. Bude zde třeba odtěžit sediment z celé plochy nádrže a obnovit opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene. V rámci zakázky bude pro zvýšení rekreačního potenciálu území vytvořena v prostoru zátopy mělká zóna (brouzdaliště) se zpevněným dnem a s nášlapnými kameny vystupujícími nad vodní hladinu.

Foto zdroj: prostejov.eu

Přístup k mělké zóně bude umožněn po betonových schodech. Zóna bude zarostlá rostlinným společenstvím, které poslouží jako náhradní stanoviště pro vodní živočichy. Revitalizace rybníčku zároveň vytvoří i možnost částečného vypouštění nádrže pro údržbové práce.

Vedení města nezapomíná také na relax pro ty, kteří budou oblast využívat k odpočinku.

„K dispozici bude nový mobiliář – jak nové lavičky, tak také pochopitelně i odpadkové koše. Pevně věřím, že se toto místo změní tak, aby zde lidé mohli trávit volný čas, aby tento kus přírody byl místem, kam budou lidé rádi chodit,“ věří náměstkyně primátora Milada Sokolová zodpovědná za životní prostředí.

Město má v plánu řešit celou tamní lokalitu

„Souběžně s touto revitalizací se připravuje projekt na novou cyklostezku od Olomoucké ulice směr rybníček - mimo komunikaci Říční, dále rozšíření komunikace kolem občerstvení Na Rybníčku, revitalizaci sídliště Svornosti, rozšíření železničního přejezdu u Myší díry (ve spolupráci se Správou železnic) a revitalizaci parčíku u rybníčku ve Vrahovicích,“ doplnil rozsah budoucích kroků náměstek primátora Jiří Rozehnal, který se stará o stavební rozvoj a investice města.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 12,4 milionu korun (bez DPH)

Předpokládaný termín zahájení realizace: prosinec 2021

Požadovaný termín ukončení realizace: do 15. 08. 2022.


INZERCE
Let vrtulníkem Prostějov Let vrtulníkem Prostějov

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit