Zprávy

Ekocentrum Iris slavnostně zahájilo provoz v nové moderní budově

V úterý 12. října proběhl v nové budově Ekocentra Iris Prostějov Den otevřených dveří, kterým byla prakticky zahájena činnost nové budovy. Budova, kde se zabývají především ekologickou výchovou, vzděláváním a osvětou v oblasti ekologie, ochrany přírody a krajiny, je vybavena takzvanou modrozelenou infrastrukturou.

Foto zdroj: prostejov.eu

Vnitřní pracovní prostory Ekocentra nově zahrnují recepci, kanceláře, učebny, knihovnu a sociální zázemí. "Stavba centra je konstrukčně velmi povedená a vlídná k životnímu prostředí. Jde o další dílek do skládačky objektů s takzvanou, již zde zmíněnou, modrozelenou infrastrukturou. Je to směr, kterým se město vydává," doplnil 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Novostavba vznikla na místě původního objektu, který byl pro nevyhovující technický stav zbourán. Vše je postaveno podle moderních technologií 21. století.


"Je zde takzvaná zelená střecha se zavodňovacím systémem, učebny, zahradní nádvoří, kde mohou probíhat venkovní aktivity. Nezapomínáme ani na hospodaření s vodou. Šedé splaškové vody jdou do čističky odpadních vod a po jejich přečištění jsou zaústěny do retenční nádrže, která je vybavena technologií pro využití těchto vod v objektu. Dešťové vody jsou svedeny do retenční nádrže s bezpečnostním přepadem do vsakovací jámy. Retenční nádrž je vybavena čerpadlem pro možnost využití dešťových vod pro zálivku a toalety," krátce vysvětlil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

"Mám velikou radost z toho, že organizace, která se zabývá vzděláváním v oblasti ekologie má tuto budovu, která splňuje všechny požadavky modrozelené infrastruktury a nebojí se je využívat," uzavřela náměstkyně primátora Milada Sokolová.INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit