Zprávy

Na Plumlovské přehradě se včera konalo cvičení záchranných jednotek

Ve středu 15. září proběhlo v prostředí Plumlovské přehrady a jejího okolí společné cvičení složek Integrovaného záchranné systému v součinnosti s orgány krizového řízení Olomouckého kraje. Cílem cvičení bylo procvičit postup jednotek požární ochrany s využitím speciálních skupin a součinnost při společném zásahu s ostatními složkami IZS.

Foto zdroj: hzscr.cz

Simulovaný přívalový déšť s velmi silným větrem se sílou dosahující orkánů poničil velké území obydlí na několika místech, došlo navíc k přeplnění a poté i poškození vodní nádrže Plumlov. V důsledku toho došlo k zaplavení několika obcí pod hrází. Výstraha ČHMÚ nadále varuje před vydatnými srážkami a dochází ke zvýšení hladin několika vodních toků v okolí přehrady. Při cvičení se všechny zmiňované složky IZS OLK ve spolupráci s pracovníky orgánů krizového řízení zaměřili na několik dílčích částí...

-Záchranu osob v zaplavené oblasti pomocí čluny s využitím lezecký skupin a skupin potápěčů

-Záchranu osob z vodních hladin a z výšek

-Využití velkokapacitního čerpadla HFS 150 s nasazením pro pomoc s odčerpáváním vody a uvolnění po poškození hráze

-Koordinace složek IZS na taktické, operační a strategické úrovni s využitím štábu velitele zásahu, krizového štábu ORP a Štábu Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje

-Realizace výstaveb různých protipovodňových zábran

-činnosti pohotovostních služeb energetických společností, převážně odpojování zasažených objektů od přívodů energií.

-Činnosti třídění a transportu většího počtu zraněných osob

-Činnosti při evakuaci a nouzovém ubytovaní zasažených osob

-Využití moderní informační technologie s využitím velitelsko-spojového vozidla, činnosti geografického a vizualizačního zobrazení s použitím lokátorů.

-Zajištění logistické podpory zasahujícím složkám

-Zajištění dopravní uzávěry, veřejného pořádků při řešení mimořádné údálosti na rozsáhlém území.

-Spolupráce s MZ a SHR – praktická ukázka úprava vody pro účely pitného režimu a jiné.

Veškeré získané poznatky, praktické zkušenosti i náměty pro případné inovace jsme společně diskutovali v průběhu realizace jednotlivých praktických provedení s přítomnými zástupci orgánů krizového řízení Olomouckého kraje.


mapa - označení jednotlivých stanovišť cvičení Příval 2021

Popis jednotlivých stanovišť:

1.Evakuace po vodní hladině se záchranou osoby z vodní hladiny

-přesun přes VD Plumlov, kde přibližně v polovině cesty dojde k záchraně osoby z vodní hladiny

2.Prezentace úpravny vody

-prezentace Ministerstva zemědělství

3.Štáb velitele zásahu doplněný o místo triáže a ošetření lehce zraněných

-činnosti štábu ve spojení s osobou řídící zdravotnickou složku a školení první pomoci

4.Záchrana osob ve výšce a nad volnou hloubkou

-vytažení osoby protiváhou z výpustě a traverz na hráz

5.Dopravy vody

-prezentace HFS 150 a jeho specifických možností, dálková doprava vody

6.Štáb velitele zásahu rozšířený o spolupráci s PČR, dron a prostředky spojové služby

-zapojení technologií HZS kraje do činnosti štábu, možnosti mapování poškozeného území, systémová integrace JPO v systému GINA

7.Protipovodňové zábrany, jejich využití v době sucha, logistika

-stavba protipovodňových zábran: Rubena – stěna a otvory, Aquabariéra, pytle dvoukomorové, jednokomorové, BIGBAG

8.Přilbové potápění u HZS kraje

-využití potápěčů při odstraňování povodňových škod


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit