Zprávy

Konference starostů řešila žhavá a aktuální témata

Už osmnáctá konference místních samospráv, která se v Olomouci odehrála ve čtvrtek 2. září, měla na programu důležitá témata – probíral se například stav silnic, dotační politika nebo oblast sociálních záležitostí, zdravotnictví a odpadové hospodářství. Konference se zúčastnily na dvě stovky starostů.

Foto zdroj: olkraj.cz

„Zaměřujeme se především na rekonstrukce cest, na které jsme schopni získat dotace. To se týká především silnic II. třídy – zlepšení jejich stavu už je v regionu vidět. Velkým problémem jsou komunikace III. třídy a mosty i propustky na nich. Na ty jdou peníze přímo z rozpočtu kraje. My proto vybíráme takové, jejichž stav hrozí bez urychlené opravy uzavřením. Samozřejmě nemůžeme zrekonstruovat všechny naráz. Pomoci by mohla také změna legislativy tak, aby tranzit byl nucen respektovat dopravní značení nejen na objízdných trasách,“ uvedl Michal Zácha, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy.

V dotační politice se hejtmanství zaměří na peníze poskytované z EU a dotační politiku kraje vůči městům a obcím v regionu.

„Také sociální oblast má jasnou prioritu – dostupné služby, důraz na domácí péči a začleňování uživatelů sociálních služeb do společnosti,“ dodal Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí.

Zdravotnictví bude pokračovat v modernizaci záchranné služby a stavbě nových výjezdových základen záchranářů. Také pro něj je prioritou snadná dosažitelnost zdravotní péče.


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit