Zprávy

Stavba nové budovy pro ochránce přírody ekocentra IRIS v Prostějově má jasnější obrysy

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu a následně zhotovení novostavby budovy Ekocentra IRIS na původním místě. Součásti novostavby je i zřízeni nového vjezdu z veřejné komunikace.

Foto: Ilustrační obrázek

Radní na své poslední schůzi rozhodli, že budovu postaví POZEMSTAV Prostějov, a.s., který v zadávacím řízení předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku  

„Objekt je řešen jako dvoupodlažní, nepodsklepený. Nedojde k půdorysným změnám a dojde k navýšení stavby o jedno typické podlaží,“ vysvětlil v krátkosti primátor František Jura. Dle jeho vyjádření je předpokládaná hodnota zakázky ve výši 9,5 milionu korun (bez DPH)

Předpokládaný termín zahájení realizace: od 30. 11. 2020

Požadovaný termín ukončení realizace: nejpozději do 15. 06. 2021

Město Prostějov vybíralo dodavatele z celkem sedmi nabídek. Žádná z nich nebyla komisí vyřazena.

„Nabídky byly hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti. Hodnoticí kritéria byly cena díla v korunách (bez DPH), zde byla dána 90ti procentní váha důležitosti a důraz byl dán také na délku doby záruky za kvalitu stavebních prací. Realizace této investiční akce bude financována z prostředků města,“ informoval primátor Jura.

Stavba má být dále spolufinancována z rozpočtu Olomouckého kraje, formou individuální dotace ve výši 5 milionů korun. 


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit