Nový parkovací dům bude mít nabíjení pro elektroauta i LPG

Odbor rozvoje a investic připravuje podklady pro podání žádosti o dotaci na akci „Parkovací dům Újezd“, které projednala rada na svém zasedání. „V parkovacím domě se bude nacházet 132 parkovacích stání. Z toho je 6 pro imobilní, 2 pro osoby doprovázející dětský kočárek, 4 dobíjecí místa pro elektromobily a 31 pro LPG/ CNG. Celkem 105 parkovacích míst bude vyhrazeno pro systém P+R ,“ upřesnil náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Foto: Ilustrační obrázek

Dotace je poskytována v souladu s nařízením Komise, kdy infrastruktura musí být k dispozici uživatelům, kteří o ni projeví zájem. Cena účtovaná za užívání infrastruktury musí odpovídat ceně tržní. Pro ověření splnění této podmínky je třeba stanovit hodinovou a celodenní sazbu za parkování v parkovacím domě, případně sazbu pronájmu místa na celý rok.

„Navržena je proto hodinovou sazbu stejná jako na okolních parkovištích ve výší 20 Kč/hod. Dále je navržena maximální výše poplatku za celodenní užívání parkovacího stání 60 Kč. Chceme tím motivovat občany, aby primárně využívali parkování v parkovacím domě,“ dodal Rozehnal.

Roční náklady na údržbu parkovacího domu jsou odhadovány na 1,8 milionu korun bez DPH.INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit