Kraj rozdal ceny životního prostředí. Absolutním vítězem se stal Bělecký Mlýn!

Známe nové držitele cen za životní prostředí. Olomoucký kraj je předal za významné počiny v ochraně životního prostředí, v separaci a recyklaci odpadů nebo také za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí. O absolutním vítězi rozhodla veřejnost prostřednictvím hlasování. Stal se jím Bělecký Mlýn – lesnický podnik, farma a výletiště zaměřené na agroturistiku.

Foto zdroj: ok-tourism.cz

„Každoročně předáváme krajské ceny v různých oblastech a oceňujeme ty, kteří v něčem vynikají, jsou užiteční a pomáhají. Letošní ocenění v oblasti životního prostředí jsou toho skvělým příkladem, protože držitelé cen pomáhají nejen přírodě kolem nás, ale přinášejí do veřejného prostoru pozitivní a inspirativní příběhy, aby je další mohli následovat a dělat také něco dobrého,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Slavnostní předání cen se konalo ve čtvrtek 2. listopadu v aule střední zemědělské školy v Přerově

Cenu si převzala například pedagožka Eva Zatloukalová, která se dlouhodobě věnuje ochraně přírody a ekologické osvětě, dále obec Tovéř za nejen výsadbu alejí a sadů nebo také mikroregion Zábřežsko za projekt Zábřežsko třídí. Přehled všech oceněných je k nalezení níže nebo také na stránce cenykraje.cz. Zajímavých projektů či osobností je hned několik.

„Projevy klimatické změny pozorujeme v Olomouckém kraji na výkyvech počasí, výskytu nepůvodních a invazních druhů rostlin i živočichů a postupné proměně krajiny. Aby mohl mít Olomoucký kraj i nadále krásnou přírodu, je třeba aktivita. A právě prostřednictvím Cen Olomouckého kraje chceme ocenit ty, kteří takové prospěšné aktivity dělají, ať již v oblasti vzdělávání a osvěty, konkrétních zásahů v krajině nebo třeba v odpadovém hospodářství,“ dodal Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí.

CENA ZA VÝZNAMNÝ POČIN V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podkategorie – Fyzická osoba

1. místo: Andrea Gabriela Veselá

Podkategorie – Právnická osoba

1. místo: základní organizace Českého svazu ochránců přírody Arion

Podkategorie – Obec

1. místo: obec Tovéř

CENA ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. místo: Mgr. Eva Zatloukalová

CENA ZA VÝZNAMNÝ POČIN V SEPARACI A RECYKLACI ODPADŮ

Podkategorie – Právnická osoba

1. místo: Global Recycling a.s.

Podkategorie – Obec

1. místo: mikroregion Zábřežsko a městská společnost EKO servis

ABSOLUTNÍ VÍTĚZ - cena veřejnosti

Cenu získává: Bělecký Mlýn s.r.o.INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit