Město připravuje koncepci školské politiky. Bude záležet také na názoru studentů nebo rodičů?

Prostějovská školská komise navrhuje vypracovat SWOT analýzu, na jejímž základě by měla vzniknout „Koncepce vzdělávací a školské politiky města Prostějova“. Do analýzy však chce zapojit pouze ředitele škol a školských zařízení. Rodiče a žáky/studenty (dva ze tří klíčových pilířů školské politiky) do analýzy prý zapojit nehodlá. Piráti to chtějí změnit.

Foto: Ilustrační obrázek

„Jsem rád, že se školská politika v Prostějově konečně začíná řešit. SWOT analýza je hodně důležitý první krok, jenže je potřeba říct, že školská politika nestojí jen na ředitelích nebo pedagozích, ale také na rodičích dětí a žácích/studentech. Proto by bylo vhodné, kdyby komise zpracovala SWOT analýzu v perspektivách těchto třech rozdílných subjektů a až na tomto základě sestavovala koncepci,“ říká pirátský člen školské komise Vít Spíchal.

Spolupráce mezi školou, rodiči a žáky/studenty je v Prostějově dlouhá léta velkou výzvou. SWOT analýza sestavená z perspektivy pouze školních pracovníků či zřizovatele tuto nefunkčnost velmi pravděpodobně není schopna napravit.

Zmíněnou problematikou se Komise školská zabývá od konce února tohoto roku

Výsledkem jednání je, že ve SWOT analýze budou osloveni jak ředitelé škol a školských zařízení, tak i žáci a jejich zákonní zástupci. K vypracování přispějí i data získaná z dotazníkového šetření provedeného studenty SOŠPO. Tyto výstupy poskytnou podklady pro stanovení cílů případné koncepce.

„Je velmi zajímavé, že člen komise Vít Spíchal, se podle docházky omluvil z nejdůležitějších jednání komisí tj. 3. 10. 2023 a 6. 6. 2023. Na poslední komisi, v hlasování, jejíž hlasování bylo per rollam se zdržel, čímž nepodpořil ani tento návrh. Můj osobní pocit je, že v současné době kritizuje něco, o čem nice neví,“ uvedl náměstek pro oblast školství Miloš Sklenka.

"Vytvořit SWOT analýzu, do které bychom zahrnuli i rodiče a žáky/studenty není obtížné. Je možné využít anonymní online sběr podnětů/dotazníkové šetření. Efektivní pak může být spojení tohoto sběru dat i s postoji a zájmy aktivit pro parlament mladých v Prostějově, který město stále ještě nerealizovalo, ačkoliv to dávno schválilo zastupitelstvo. Město navíc může dotazník distribuovat i ke všem sportovním a volnočasovým kroužkům v Prostějově nebo v institucích, které se věnují oblasti podpory rodin. Komplexnější pohled na vzdělávací politiku je pro sestavení a následné řízení rozvoje školské politiky nezbytný. Minimálně pro zřejmé provázání sociální situace rodiny, úspěšnost ve vzdělání nebo třeba využívání nástrojů neformálního vzdělávání či volnočasových aktivit,“ doplňuje pirátský zastupitel Jan Mochťák.

„U kolegy Mochťáka je to opět nějaká střelba do řad vedení města, ředitelů škol, praktiků - učitelů apod. Koncepce školství je v diskuzi, řeší se a řeší ji odborníci, ředitelé škol a pedagogové z praxe. Odpůrcům tohoto postupu můžeme navrhnout vypracování vlastní koncepce dle svých představ a možností, a poté její předložení odborné komisi k posouzení. Velmi doporučuji se seznámit se zápisy Komise školské při Radě města. Rovněž se i podívat, kdo je v této komisi,“ dodává náměstek Sklenka závěrem.INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit