Do projektu Erasmus+ se zapojila i základní škola z Kojetína

Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, se v posledních dvou letech zapojila do programu spolufinancovaného Evropskou unií Erasmus+. Projektu, jehož hlavním cílem je umožnit organizacím/školám rozvoj a posílení spolupráce, sdílení a porovnávání myšlenek, nápadů a metod na mezinárodní úrovni.

Podle ředitele Základní školy Svatopluka Čecha v Kojetíně Mgr.Jiřího Isakidise  navštívili pedagogové školy v loňském roce kolegy ve Španělsku, Řecku a v Polsku. "Plánovali jsme další dvě aktivity, které se však z důvodu epidemie COVID 19 nemohly uskutečnit. Projekt Erasmus+ z roku 2018 proto končí. Touto cestou bychom chtěli poděkovat kolegům z partnerských škol za možnost navštívit jejich výuku a získat impulsy pro další vzdělávání. Pokud všechno vyjde, v září nás navštíví tři učitelé ze 46. Dimotiko Sxoleio Patron z Řecka," říká Isakidis. Projekt Erasmus+ z roku 2019 nadále pokračuje. V jeho rámci spolupracuje kojetínská škola se základní školou z Cercedilly ze Španělska.

Základní škola Svatopluka Čecha v Kojetíně nabízí volnou kapacitu novým žákům

"Stávajícím i novým žákům od 1. do 9. tříd nabízíme kromě nových učeben i přípravnou třídu. Kromě individuálního přístupu méně početných tříd mají žáci k dispozici i školní družinu, přípravnou třídu pro poslední rok předškolního vzdělávání. Mohou se v jazykových učebnách naučit 2 cizí jazyky - anglický a německý, nebo si prohloubit vzdělání v odborných učebnách - jako je počítačová učebna, nebo učebna fyziky spojená s 3D tiskem. V naší škole ale nechybí ani učebny hudební výchovy, výtvarné výchovy a oblíbené dílny. Připravujeme i učebnu českého jazyka, která bude spojená s čítárnou a odpočinkovou zónou,“ dodává Isakidis.

Areál Základní školy Svatopluka Čecha v Kojetíně se honosí i krásným venkovním hřištěm s umělým povrchem a dvěma tělocvičnami.

Hřiště

Školní družina

Podobnou základní školu jako je v Kojetíně mají i v Brně, je to Základní škola a mateřská škola - Osmec. „S vedením této školy úzce spolupracujeme. Já sám jsem tam byl na stáži a plánuji tam poslat postupně všechny naše vyučující. Chtěl bych, aby viděli, jak to na škole funguje, abychom dosáhli i u nás stejných výsledků. Pokud se nám to podaří, mohli bychom stejně jako na Osmecu dělit třídy a přijmout další pedagogické pracovníky. K tomuto kroku ale potřebujeme obsazenost 150 až 180 žáků,“ dodává Mgr. Jiří Isakidis, který má v plánu pozvat do Kojetína pedagogy z Brna, aby viděli, co vše škola nabízí.

Bohužel koronavir vše zabrzdil. V nejbližší době proto plánuje i návštěvu školy Boženy Němcové v Přerově, která má stejnou skladbu žactva jako Základní škola Svatopluka Čecha v Kojetíně.

Počítačová učebna

Jazyková učebna

DílnyINZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit