Město Prostějov vede 99 dětských exekucí. Piráti navrhují jich co nejvíc zastavit

Na dětských exekucích mají největší podíl města a obce - cca ze 75 %. V Prostějově přiznává mapa dětských dluhů celkem 99 exekucí vedených ze strany města Prostějova (dalších 48 exekucí je pak vedeno na území okresu Prostějov). Podle nové úpravy občanského zákona jsou ale možnosti vymáhání peněžních dluhů na nezletilých hodně omezené. Piráti proto navrhují projednat na zastupitelstvu projití veškerých dětských exekucí a zastavení těch, které ve skutečnosti nemají nebo nemusí běžet.

Foto: Ilustrační obrázek

„Nově se pravidla pro dětské dluhy vztahují na lidi až do 21 let věku. Veřejné instituce, např. radnice nebo dopravní podniky, mohou odpouštět staré dětské dluhy bez obav z porušení povinností spojených se správou majetku. Vymáhat dluh, který vznikl na dítěti je pak možné jen do výše jmění nezletilého, pokud dluh jmění přesahuje, zavádí se nově ručení zákonného zástupce,” upřesňuje pirátský zastupitel Jan Mochťák, který předkládá návrh na jednání zastupitelstva.

S ohledem na novelizaci exekučního řádu je navíc řada dětských exekucí tzv. bagatelních - pokud nebylo nic vymoženo tři roky, je možné tyto exekuce dle stávajícího zákona zastavit.

Exekuce mladým a dětem výrazně omezují život, přitom často však vzniknou kvůli maličkosti, třeba nezaplacené jízdence. Dluhové zatížení pak např. ztěžuje vstup na trh práce a další život. Navíc nahrává „obchodníkům s chudobou”. "Za Piráty proto chceme udělat správnou věc a zastavit ty exekuce, které jsou zbytečné, což navrhujeme na zastupitelstvu,” dodává Mochťák.
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit