Hlasování zastupitelstva pro změnu územního plánu zvedlo mnohé aktivní občany ze židlí

V úterý 18. dubna posvětilo 28 zastupitelů vládnoucí koalice + členové SPD 5. změnu územního plánu. Tímto krokem podle některých spolků hrozí lidem v Prostějově v budoucnu snížení ochrany bydlení před různými rušivými vlivy.

Foto zdroj: geoportal.mzcr.cz

Prostějov v 5. změně ÚP ruší ochranu bydlení před hlukem a vibracemi. Ale Ministerstvo zdravotnictví nechává vypracovat hlukové mapy, které mají sloužit jako podklad pro budoucí opatření vedoucí ke snížení hlukové zátěže.

Občanka Prostějova a členka Spolku AJDONY Jana Jaňourová upozornila během dubnového jednání přítomné zastupitele na žalostný stav životního prostředí v Prostějově a také na to, že oslabením ochrany bydlení před hlukem a vibracemi se tento stav nezlepší, ale naopak ještě zhorší. "Nyní zvažujeme podání žaloby proti městu," informovala předsedkyně spolku Jana Jílková.

V nadcházejících měsících se bude schvalovat 6. změna územního plánu, jejíž součástí je také občany velmi diskutovaná a přísně sledovaná lokalita u biokoridoru Hloučela, což vzhledem k momentálnímu přístupu vedení města a architektonické kanceláře Knesl + Kynčl a vzhledem ke skandální pověsti prostějovského stavebního úřadu, vyvolává obavy u mnoha obyvatel a spolků bojujících za kvalitní, plnohodnotný a zdravý život v našem městě.

"Společně s architekty ze spolku Prostor Prostějov a zastupiteli města z koalice Na rovinu! budeme dále celou situaci sledovat a podnikat patřičné kroky tak, abychom chránili veřejné zájmy občanů našeho města a veřejný prostor, ve kterém žijeme a měly by žít další generace," informuje dále Jana Jílková. 


Podobně se na celou situaci dívají i členové spolku Prostor Prostějov, podle nich vedení města opět potvrdilo, že na radnici sedí proto, aby šli na ruku zájmovým skupinám. Prostějovské zastupitelstvo se tak prý rozhodlo ohrozit kvalitu bydlení občanů ve městě a schválilo pro své VIP klienty 5. změnu územního plánu. Celé stanovisko spolku Prostor Prostějov si můžete přečíst zde: 

Minulé úterý 18. 4. 2023 prohlasovala vládnoucí koalice v Prostějově na zastupitelstvu 5. změnu územního plánu města. Náš spolek Prostor Prostějov více než 2 roky upozorňuje na velké množství z pohledu běžného občana možná ne moc nápadných či na první pohled nebezpečných změn, které mají v kombinaci s dlouhodobě proklientelisticky rozhodujícím stavebním úřadem vedeným nechvalně známým průšvihářem Ing. Košťálem a odborem územního plánu pod taktovkou arch. Mlčocha potenciál významně ohrozit a v důsledku zhoršit kvalitu bydlení všech občanů Prostějova.

Přesto pro tuto „lumpárnu“ zvedlo ruku 28 zastupitelů z 35 možných. Kromě (nepřekvapivě) vládnoucí koalice ANO+ODS+PéVéčko se, jak je již poslední dobou pravdidelným zvykem, přidala i na oko „protisystémová“ SPD, která ovšem pravidelně peče s koalicí výměnou za různé protislužby a trafiky pro zejména svého lídra Pavla Dopitu, který již kumulací svých různých funkcí (předseda kontrolního výboru a komise bezpečnosti, nově jednatel FCC – to vše za situace, kdy poslední volební období opozice nedostala ani přičichnout k jakékoliv sebemenší funkci) začíná pomalu dotahovat v Prostějově dosud nedostižnou Miladu Sokolovou z ODS, která jede rovnou na 2 plné úvazky (1. náměstkyně v Prostějově a uvolněná zastupitelka na Kraji).

Během této dlouhé doby uplatnili vůči těmto problematickým úpravám desítky námitek rovněž občané, opozice či další aktivní občanský spolek AJDONY. Ten nasbíral více než 1300 podpisů občanů, které 5. změna ÚP zdravě naštvala, a stal se tak tzv. zástupcem veřejnosti, který mohl jménem těchto občanů podat k návrhu změny ÚP námitky. Z těch však město ustoupilo pouze v té mediálně „nejžhavější“ kauze, když si loni na jaře, pár měsíců před komunálními volbami, netrouflo ve prospěch brněnského developera prohlasovat zrušení plánované plochy pro nový městský park na stavební pozemky. Známý politik hájící s oblibou vždy zájmy vlivných zákulisních hráčů proti zájmu veřejnosti, Mgr. Pospíšil z PéVéčka, dokonce navrhoval, aby se město zavázalo tomuto stavebníkovi „věnem“ vybudovat potřebnou infrastrukturu a nic za to nedostat. Primátor Jura z ANO se ovšem možného volebního debaklu zalekl a společně se svým zodpovědným náměstkem Jiřím Rozehnalem se zastavění plochy pro park rozhodli dát na krátkou dobou k ledu – než se volební bouře přežene. Nyní jsou však se svými záměry zpět a do zadání 6. změny, která se bude v následujících měsících chystat, dokonce nějakou formu zástavby tohoto území pro veřejný park iniciuje samo město! To je za nás zcela absurdní situace a doslova úlet, že o zrušení ploch ani oficiálně nemusí žádat sám stavebník, který by z logiky věci měl jako jediný mít motivaci poškozovat veřejný zájem ve prospěch svého zisku. Ale v Prostějově, tam mu musí jít ještě na ruku konšelé z radnice a vše mu na stříbrném podnose naservírovat...

Řada dalších bezmála skandálních úprav však v 5. změně ÚP zůstala a byla protlačena. Potenciálně nejvíc nebezpečné jsou úpravy pravidel pro to, co je a není možné povolit a postavit v plochách pro bydlení. Zde jde město opět na ruku svým VIP klientům, kteří například chtějí provozovat rušivou výrobu mezi rodinnými domy, a ruší požadavek na ochranu bydlení před hlukem a vibracemi. Rovněž je do výroku ÚP zavedena definice nerušivé výroby, která je ovšem napsána tak, že vám s trochou nadsázky můžou vedle baráku Košťál s Mlčochem povolit skládku odpadu či důl na uhlí – stačí splnit na papíře hygienické limity. Dále pomocí doplnění jednoho slova „například“ dělají z celé části ÚP logický paskvil, který v jedné části de facto říká, že je možné v plochách pro bydlení povolit „například“ jakoukoliv stavbu, v části o tom co je nepřípustné však v rozporu s tím tvrdí, že „nepřípustné je to, co není vyjmenované“. Kvalitě bydlení nepomůže ani možnost, aby si soused de facto ze 100% zastavěl či zabetonoval vlastní pozemek. V sousední Olomouci, kde mají velmi podobně vytvořený ÚP (mimochodem od stejné architektonické kanceláře Knesl+Kynčl), mimochodem zjevně vedení města takto proklientelisticky nepostupuje a žádné takové úpravy tam neprobíhají, i když jsou v Prostějově údajně „právně nezbytné“. To se ovšem náměstkovi Rozehnalovi a spol za celé ty dva roky jaksi vůbec nepodařilo doložit, odkud to jejich tvrzení o nezbytnosti pramení (máme tušení, že to bude tím, že to je více než cokoliv jiného otisk přání VIP klientů města do územního plánu).

Za zmínku stojí určitě ještě další 2 úpravy ÚP, které poškozují aktuální již tak velmi nízkou kvalitu životního prostředí v Prostějově: zrušení poloviny jediné plochy pro budoucí park v Domamyslicích ve prospěch soukromé výstavby (pravděpodobně bratra) vedoucího oblastní organizace ANO a nevinně se tvářící vymezení plochy veřejného prostranství podél biokoridoru Hloučela v místě stávající nezpevněné cesty, která se přesně dle našich předpokladů tzv. salámovou metodou stává v 6. změně ÚP novou silnicí vedoucí k dalším plochám zdejších vlivných developerů/stavebníků, kteří již aktivně žádají o další zrušení přírodních ploch se zelení ve prospěch své výstavby.

Určitě se tedy dá říci, že vedení města Prostějov opět ukázalo, že kamarádíčkování a „malé domů“ ve prospěch zdejších vlivných podnikatelů, stavebníků a jiných VIP klientů města mají u nich mnohem větší prioritu než veřejný zájem běžných občanů.

Za spolek Prostor Prostějov

Ing. arch. Vojtěch JeřábekINZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit