Arboretum, rodinné domy nebo nový park? Jezdecká kasárna čeká revitalizace

Město Prostějov připravuje revitalizaci plochy po bývalých Jezdeckých kasárnách, ve kterých byly v roce 2016 odstraněny budovy kromě objektu jízdárny. Tato stavba je nyní využívána jako sklad magistrátu. V současné době se připravuje vyhlášení architektonické soutěže o návrh „Revitalizace lokality bývalých Jezdeckých kasáren v Prostějově“.

Foto: Ilustrační obrázek

Předmětem soutěže je vypracování urbanisticko-krajinářského řešení lokality bývalého areálu Jezdeckých kasáren v Prostějově. Území je vymezeno ulicí Jezdecká, Botanickou zahradou Petra Albrechta, stávajícími bytovými domy a jejich zahradami. Součástí řešení bude návrh veřejných prostranství a jejich návazností na stávající a plánovanou urbanistickou strukturu městské části. Cílem soutěže je vytvoření parku nebo parkově upravených ploch, které budou sloužit zejména obyvatelům okolních stávajících i nově navržených domů. Vítězný návrh bude následně zpracován do dalších stupňů projektové dokumentace.

V říjnu 2022 Rada města Prostějova schválila pořádání architektonické soutěže o návrh a jmenovala porotu. Vyhlášení soutěže včetně schválení finálních soutěžních podmínek se očekává do konce roku 2022 s tím, že vyhlášení výsledků soutěže by mělo být do 31. 3. 2023.

Náklady na uspořádání urbanistické soutěže činí cca 500 tis. Kč, náklady na následnou projektovou dokumentaci jsou odhadnuty na cca 2,5 mil. Kč (vč. DPH).

Možné využití lokality:

  • umístění objektů pro bydlení nebo polyfunkční objekty - bytová výstavba při severní a jižní straně lokality (projekt výstavby bytových domů "kostky")
  • centrální část - vznik nového parku
  • využití části západní strany - možná výstavba bytových domů či řadových rodinných domů, případně občanská vybavenost
  • možná přestavba objektu jízdárny
  • pěší propojení přes botanickou zahradu a její možné rozšíření nebo vznik arboreta.


Odbor rozvoje a investic v roce 2021 připravil pro občany krátký on-line dotazník, který byl k dispozici pro vyplnění do 30. 4. 2021. Anketa se zaměřovala na stávající problémy a přání ohledně budoucnosti tohoto areálu. Ohledně budoucnosti z dotazníku vyplynulo, že si obyvatelé přeji různorodý park, kde si své místo najdou všechny věkové skupiny. Nejčastějším názorem na využití areálu bylo vytvoření klidové zóny pro odpočinek (68 %). Zároveň by velká část uvítala prostor pro aktivní trávení času (45 %) a třetina dotazovaných by uvítala místo pro setkávání s možností kulturního a umělecké využití (32 %).
INZERCE

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit