Zprávy

Revitalizace pivovarského rybníčku je dokončena. Vzniklo zde nové místo k rekreaci

Záměrem akce byla rekonstrukce stávající vodní nádrže, která byla zanesena sedimenty a rekonstrukce objektů (hradící objekt a výpustné zařízení), které byly v havarijním stavu.

Foto zdroj: prostejov.eu

Rekonstrukcí došlo k obnově funkcí nádrže. Jedná se o zajištění bezpečné akumulace vody, zajištění stability břehů, možnost částečného vypuštění nádrže a doplnění prvků pro zvýšení rekreačního potenciálu území a zřízení litorální zóny. "Zadržování vody v krajině je v poslední době důležitým tématem. V případě pivovarského rybníčku bude mít vodní plocha navíc i rekreační účely," takže jsme spojili dvě důležité funkce do jednoho projektu," říká primátor František Jura.

Stavba obsahovala: hradící objekt s tělesem přelivu (předpráh, vývar a opevnění koryta, požerák, ocelové zábradlí), zátopu (odbahnění, opevnění břehů a litorál, přístup k vodě – schody, přístup k vodě – mělká zóna), mobiliář, kácení a náhradní výsadbu.

„Pro zvýšení rekreačního potenciálu území bylo v prostoru zátopy rybníčku vytvořena mělká zóna s pevným dnem z lomového kamene a s tzv. „nášlapnými kameny“ vystupujícími nad vodní hladinu. Umožněn je přístup k mělké zóně po betonových schodech. Vytvořena byla i litorální zóna, což je označení pro mělké zóny, zarostlé rostlinným společenstvím, které slouží jako náhradní stanoviště pro vodní živočichy a organismy,“ popisuje některé detaily revitalizace náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Revitalizaci rybníčku chválí také náměstkyně primátora Milada Sokolová: „Jsem ráda, že došlo k vyčištění rybníka a došlo k jeho opětovnému přiblížení lidem. Byl zvýšen rekreační potenciál místa, bylo vytvořeno brouzdaliště pro děti. Domov zde najdou s pobřežní vegetací také obojživelníci. Pevně věřím, že si lidé toto místo oblíbí a že už nebude sloužit jako černá skládka k odhazování nepotřebných věcí.“

Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace tohoto záměru se konalo v září 2019. Dokumentaci pro společné povolení a pro provádění stavby zpracovala společnost Regioprojekt Brno, s.r.o., dokončena byla v červnu 2021.

V měsíci říjnu 2021 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Vítězným uchazečem se stala společnost Rovina stavební a.s. z Hulína, celkové náklady jsou ve výši 14 475 804,69 Kč včetně DPH. Stavba byla zahájena v prosinci 2021 a ukončena v srpnu 2022.


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Drupi
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit