Společnost

Rekonstrukce prostějovského kláštera nabídne lůžka pro nemocné i veřejně přístupnou klášterní zahradu

Olomoucké arcibiskupství odkoupilo budovu kláštera od řádu Milosrdných bratří již v roce 2015. Roky opuštěná budova se snad konečně dočká zasloužené rekonstrukce a bude opět sloužit nemocným. Arcidiecézní charita Olomouc zde počítá s lůžkovým zařízením pro lidi s roztroušenou sklerózou s kapacitou 65 míst.

Foto zdroj: prazdnedomy.cz, Autor: Peter Bačo

"Od počátku jsme plánovali komplexní rekonstrukci, ale konkrétní představy až po současný stav se v průběhu času několikrát změnily. Není vůbec jednoduché skloubit dohromady rekonstrukci památkově chráněného objektu se současnými požadavky na úroveň péče, standardy kvality a zároveň také splnit všechny technické a bezpečnostní požadavky. Co ale bylo od počátku jasné, byl účel na který chceme areál přebudovat. Tedy na specializované zařízení pro lidi s roztroušenou sklerózou, které na Moravě chybí. No a že to nebude jednoduché a levné, to jsme věděli také," uvedl ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt.

Bouřlivá historie kláštera je snadno dohledatelná, nikoli však historie klášterní zahrady. Ta byla pravděpodobně využívána stejně jako to bývalo v jiných klášterech. Tedy částečně užitková a částečně odpočinková.

"V budoucnu počítáme, že bude téměř výhradně pro odpočinek a volný čas. Chceme ale, aby zahrada byla otevřená pro veřejnost. Chceme aby tam byl život a ne nějaká uzavřená zóna, kam se mohou obyvatelé Prostějova podívat tak leda přes plot. Počítáme tedy s volným vstupem, byť s určitým režimem. Tedy například uzavřená přes noc," dodává Keprt.

Plánovanou demolici jedné z budov už schválili prostějovští památkáři. Národní památkový ústav má však k demolici a několika dalším úpravám výhrady.

Může postoj Národního památkového ústavu plánovanou rekonstrukci nějak ohrozit?

Já jsem pevně přesvědčen, že s výsledkem nakonec budou spokojení všichni. Podařilo se vytvořit nádherný projekt, který vrací budovu bývalého kláštera do původního stavu s moderní novostavbou, kde budoucí klienti najdou nejvyšší standard potřebný k jejich životu a péči o ně. Pokud se vše podaří zrealizovat, tak věřím, že se do Prostějova budou chodit dívat návštěvy, jak vypadá péče o nemocné v novém tisíciletí. Naším cílem bylo, je a bude neškodit historicky hodnotným památkám, ale umožnit jim nový život pro budoucí pokolení. Asi nikdo nechce dělat nákladná mauzolea bez života a na tom se doufám shodneme všichni.

Proč se olomoucké arcibiskupství rozhodlo umístit do těchto prostor právě lůžkové zařízení pro lidi s roztroušenou sklerózou? Měli jste i další alternativy?

Nejprve jsme řešili, co je v regionu zapotřebí, co chybí. Na skupinu lidí s neurodegenerativním onemocněním jsme narazili již v minulosti v situacích, kdy jsme se pokoušeli řešit problémy s umístěním v pobytových zařízeních. Tato většinou vůbec nejsou na takovou péči připravená a nemohou pomoci. Ve zdravotních zařízeních to nešlo, protože nebylo potřeba řešit akutní péči. Zařízení pro dlouhodobě nemocné pro tyto pacienty nejsou vhodná. A najednou stojíte před člověkem, který potřebuje intenzivní pomoc a doprovázení, chcete pomoci a nemáte jak. No a v té chvíli se potřeba spojila s možností, že existuje objekt na vhodném místě, v centru a současně v klidném prostředí, kousek od dálnice, uprostřed Moravy. No a pak už jsme jen řešili jak dál, jak nejlépe a co nejrychleji to jde, ale jinou alternativu pro areál bývalého kláštera v Prostějově jsme neměli.

V současnosti se čeká  na stavební povolení, které by mělo být na přelomu ledna a února

Pokud vše dobře půjde je plánované spuštění provozu odhadováno na konec roku 2024. Ředitel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt je v tomto směru optimistický: "Pokud budeme mít na začátku roku stavební povolení, můžeme naplno rozjet shánění finančních prostředků a budoucího dodavatele stavby. Předpokládám, že se projekt bude všem odpovědným líbit jako doposud, tak v roce 2022 uděláme všechno potřebné, abychom v roce 2023 mohli začít stavět a koncem roku 2024 otevřít alespoň pilotní provoz. Pokud si teď pár lidí bude ťukat na čelo, že jsem se zbláznil, tak možná budou mít pravdu. Já ale skutečně věřím tomu, že není nikdo, kdo by takovému projektu chtěl škodit. Tak proč by se i tak náročná věc nemohla stát realitou? Kde je vůle, tam je i cesta?"


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Ostrov realit
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit