Společnost

Mikroregion projedná strategii na změnu klimatu

V pondělí 20. září se uskuteční veřejné projednání Adaptační strategie Mikroregionu Kostelecko na změnu klimatu. Strategie představuje postupy obcí mikroregionu ke zmírnění dopadů změny klimatu a zachování dobrých životních podmínek pro příští generace.

Veřejného projednání se zúčastní zástupci Mikroregionu Kostelecko a jeho obcí. Přítomni budou také autoři adaptační strategie a zástupci odborné veřejnosti. 

Veřejné projednání začne v 16 hodin v obecním parku u cukrovaru v Čelechovicích na Hané.

Účast potvrdili Jarmila Stawaritschová, předsedkyně Mikroregionu Kostelecko, Jan Závěšický, Aqua Force, za tým zpracovatelů, mitigace, Petr Sedlák, Paměť krajiny, za tým zpracovatelů, krajina a hospodaření s vodou, Hana Trávníčková, ASITIS, za tým zpracovatelů, koncepční řešení adaptace.


Projekt „Adaptační strategie Mikroregionu Kostelecko na klimatickou změnu“, registrační číslo projektu: 3194100039. Financováno z Fondů EHP a Norska 2014-2021 – program CZ-ENVIRONMENT.



INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.



INZERCE
Radio Haná
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit