Společnost

Dnes si připomínáme sto deset let od narození pedagoga, archeologa a speleologa Jana Šrota

Narodil se 26. února 1911 v učitelské rodině v Boskovicích. V roce 1935 absolvoval na Filozofické fakultě v Brně obor němčina – angličtina. Vzdělání si doplnil studiemi a praxí na univerzitách v Oxfordu a Liverpoolu.

Foto zdroj: prostejov.eu

Od roku 1937 pracoval a žil v Prostějově. Nejprve učil na reálce (1937–1949), potom na gymnáziu (1949–1953) a v letech 1953–1971 na střední ekonomické škole. Jeho školními hodinami a jazykovými kurzy prošly tři generace žáků.

Velkou zálibou Jana Šrota byly už od studentských let geologie, zeměpis a vlastivěda. Tyto zájmy později promítnul do historické geografie, speleologie a archeologie. Jeho rodné Boskovicko a Moravský kras mu poskytly řadu námětů k speleologickým výzkumům. Pomáhali mu přitom také prostějovští studenti. Objevili například krasový fenomén u Vratíkova a Němčic.

V oblasti archeologie se zaměřil na paleolit a paleolitické výzkumy na Prostějovsku. Objevil například několik mladopaleolitických stanic. Věnoval se také keltskému osídlení Prostějovska, především výzkumu keltského oppida Starého Hradiska. Přitom spolupracoval s předními vědeckými pracovníky a archeology akademikem Jaroslavem Böhmem a Janem Skutilem.

V dalších letech se soustředil na zaniklé středověké osady na Prostějovsku. Některé z nich se mu podařilo upřesnit a lokalizovat. Patří mezi ně například zaniklé osady u Prostějova (Rakousky, Stará Ves, Kloboučky, Mitrov, Šeborovice, Šimanov či vzdálenější Bernov), dále také osady, které splynuly s jinou lokalitou ( Drozdovice s Prostějovem, Trpenovice s Vrahovicemi, Podhájí se Smržicemi). Sestavil rovněž přehled lokalizací polních tratí na Prostějovsku. Byl dlouholetým spolupracovníkem Muzea Prostějovska v Prostějově.

Cenný sbírkový materiál obsahující archeologické nálezy, poznámky a fotografie věnoval prostějovskému muzeu.

Výsledky své práce publikoval v regionálním tisku a odborných časopisech (například Československý kras, Příroda, Historická geografie, Štafeta, Stráž lidu, Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově). Zajímavé jsou také jeho články o městském opevnění a středověkém Prostějově.

Jan Šrot byl laskavý pedagog a skromný člověk, který se významně zapsal do srdcí a myslí studentů, přátel i odborníků- archeologů a muzejních pracovníků. Zemřel 21. srpna 1999 v Prostějově.


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Objev Rádia Haná