Společnost

Tomáš Peka - zakladatel Arboreta Vrahovice: Chtěl jsem, aby si lidé mohli vychutnat trochu kuriozit a zajímavostí

Prostějovské arboretum ve Vrahovicích plní svou estetickou a rekreační funkci už celých šest let. Tuto jedinečnou přírodní lokalitu, která obsahuje převážně cizokrajné stromy a keře pocházející z Evropy, Asie a severní Ameriky, má na svědomí Tomáš Peka, který již patnáct let pracuje v zahradnictví a má proto ke stromům a přírodě blízký vztah. Co ho samotného na tomto okrasném parku překvapilo a jaké další projekty plánuje?

Jedinečné Arboretum Vrahovice. Foto zdroj: Tomáš Peka

Bylo Vaše povolání důvodem, proč jste se začal o tento projekt zajímat?

Nikoliv. Už od dětství jsem snil o tom, že bych jednou založil park. Tehdy jsem ještě nevěděl, že se mi to někdy splní. Jsem rád, že mi v tom náš spolek pomohl a umožnil mi tento sen realizovat.

Jak vlastně vznikl nápad na založení arboreta?

Mrzelo mě, že výsadba v našich ulicích je monotónní. Všude se vysazují převážně lípy a javory, a pokud chce člověk vidět nějaké zajímavé stromy, takové ty zahradnické špeky, musí se vypravit do arboret nebo botanických či zámeckých zahrad. Chtěl jsem, aby si i lidé ve Vrahovicích mohli vychutnat trochu těch kuriozit a zajímavostí.


Tomáš Peka při práci v arboretu.

Jak to bylo se získáním pozemku pro výsadbu arboreta, komu pozemek patřil?

Polovina patří římskokatolické církvi, druhá městu. Díky vstřícnosti při jednáních s oběma subjekty se nám podařilo dojednat výpůjčku těchto pozemků.

Přispělo Vám město na nákup rostlin a stromů, nebo jste si vše hradili z vlastních zdrojů?

Zpočátku jsme kupovali stromy z peněz našeho spolku, které jsme si vydělali při pořádání různých akcí. Postupem času se ale ukázalo, že to nebude stačit, a tak jsme vymysleli projekt adopcí stromů. Každý si mohl „zakoupit“ nějaký strom, a tím přispět na jeho nákup. U jednotlivých stromů si můžete přečíst jména dárců. Díky tomu se podařilo vybudovat arboretum tak, jak dnes vypadá, a lidé k němu mají bližší vztah. Myslím si, že by to mohlo sloužit za vzor při vysazování jiných parků.

Kolik druhů stromů je v arboretu celkem vysazeno a jakou nejzajímavější dřevinu zde máte?

Máme tam přes 90 druhů z Evropy, Ameriky a Asie. Je to těžká otázka, záleží na úhlu pohledu. Každý strom je něčím zajímavý. Třeba pro mě je to pabuk jižní, který pochází až z Patagonie. Je to asi jediný jihoamerický strom, který přežije v našich podmínkách. Zajímavý je i kalopanax, tupela nebo kysloun stromový.


Pabuk jižní. Foto zdroj: arboretum.vrahovice.eu

Plánujete vytvořit nějaké další takové místo? Pokud ano co byste dnes udělal jinak?

Během práce jsem se naučil mnoho nového, co jsem předtím nevěděl. Učili jsme se tehdy za pochodu a dnes už bych se vyvaroval některých chyb. Zatím nic naplánovaného nemám, ale lákal by mě park složený z regionálních ovocných odrůd.

Jak se díváte na celý projekt s odstupem šesti let? Co Vás například nejvíce překvapilo?

Odlišné reakce stromů na naše klima. Některé rostou rychleji nebo pomaleji než jsem čekal.


Kysloun stromový. Foto zdroj: arboretum.vrahovice.eu

Plánujete v arboretu dosadbu dalších stromů, či trvalek?

Projekt arboreta je hotový, občas ale dosazujeme stromy, které uhynuly, nebo kterým se nedaří. Uvažuji, že bych vylepšil skalku s kaktusy a rozšířil "bezzásahové" plochy, na kterých rostou luční rostliny.

Vzhledem k tomu, že arboretum není nijak oplocené, nesetkáváte se s ničením a poškozováním stromů?

Spíše se setkávám s tím, že nám lidé bez našeho souhlasu v dobré víře dosazují stromy, které potom musíme odstraňovat. Nijak nám tím nepomáhají a spíše nám přidávají práci.

Co byste chtěli letos v prostorách arboreta uskutečnit pokud to situace dovolí?

Pokud se uvolní pravidla pro scházení rádi bychom pokračovali v úspěšných akcích, jakými byly například koncerty v arboretu nebo komentované prohlídky.

Více o arboretu se dočtete na stránkách arboretum.vrahovice.eu


INZERCE


NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.