Stipendijní programy v Prostějově: Tohle město není pro mladý!

Prostějov má už mnoho let problém. Mladí odcházejí studovat do velkých měst a většinou se už nevracejí, protože je značně těžké najít ve městě kvalifikovanou a dobře placenou práci. Město se tak postupně vylidňuje a zažívá odchod mladých a schopných lidí.

Má vedení města snahu pomoct studentům k získání stipendií? Foto: Ilustrační obrázek

Důvodů je celá řada a žádné samospásné řešení neexistuje. Přesto  je potřeba se o to alespoň pokusit a hledat cesty, jak tento nepříznivý trend zbrzdit.  


Padlo několik návrhů na stipendijní programy

Na podzim jsem proto vypracoval návrh několika stipendií, které měly podpořit mladé a nadané studenty. Jedno stipendium bylo zaměřeno na to, aby byli studenti motivováni vrátit se do svého rodného města a začali zde pracovat a podnikat, další se věnovalo podpoře studentů na zahraničních pobytech, předposlední mělo podporovat odbornou činnost studentů a poslední bylo určeno pro studenty, jejichž kvalifikační práce by se věnovala Prostějovu a mohla být pro město přínosná. Na jednání zastupitelstva se kolem návrhu vedla dlouhá diskuse. Přestože se mi nelíbilo, že představitelé vládnoucí koalice se spíše zaobírali detaily, a hledali důvody, „proč to nejde“, než aby se věnovali tématu podpory studentů, byla diskuse velmi podnětná a zajímá.

Návrh ale nebyl přijat a rada se zavázala, že vypracuje vlastní řešení. Na jednání rady v únoru tohoto roku byla připravena a schválena Analýza možností a efektivity stipendijních programů s tím, že rada souhlasí „s poskytováním dotací z rozpočtu statutárního města Prostějova v oblasti podpory studentů formou individuálně podaných žádostí“. To znamená, že pokud by student měl zájem o stipendium jakékoliv formy, musí si podat žádost o finanční dotaci, která by funkci stipendia plnila. Osobně se domnívám, že by si studenti zasloužili propracovanější systém poskytování stipendií, ale i tato varianta by nebyla špatná, kdyby…


Chce město skutečně studenty podpořit?

Město by si mělo na začátku ujasnit, zda chce skutečně studenty finančně podporovat. Pokud ano, mělo by na jejich podporu vymezit samostatnou položku v rozpočtu a stanovit na to patřičnou částku. Pak by si mělo určit, co vlastně chce podporovat – chudé a nadané studenty, odbornou činnost studentů, nebo třeba mezinárodní zkušenosti? Prostě si stanovit nějaké priority. A pak, až by si to ujasnilo, mělo by stanovit nějaká kritéria, podle kterých bude posuzovat individuální žádosti.


Kdo získá stipendium?

Když se na radnici sejde sto žádostí a budeme mít objem peněz na podporu padesáti z nich, tak musíme vědět, na základě čeho vybereme, kdo stipendium získá a kdo ne. Pokud by město skutečně chtělo studenty podpořit, mělo by svou podporu propagovat a zveřejnit, že možnost individuální podpory studentů existuje. Prostě vytvořit jasný, přehledný a nezpochybnitelný systém, co nejméně závislý na libovůli někoho, kdo případně „přiklepne“ nějakou dotaci.

Bohužel současné vedení města není schopné skutečně koncepční řešení podpory studentů připravit. A výmluvy na složitost a administrativní náročnost takového projektu spíš vedou k domněnce, že zde ani není vůle stipendia podporovat, aby o ně náhodou někdo nepožádal. Mladí a vzdělaní lidé, kteří by žili a pracovali v Prostějově, pro vedení města asi nejsou prioritou. Tohle město není pro mladý.INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Rockový ples Olomouc
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit