Ředitel Moravského divadla Olomouc David Gerneš má velet sloučení s filharmonií

V prosinci schválilo vedení Olomouce navzdory intenzivní kritice odborné veřejnosti z celé republiky plán na sloučení Moravského divadla a Moravské filharmonie. Tento týden radní vybrali tzv. manažera sloučení – bude jím dosavadní ředitel Moravského divadla David Gerneš. Ředitel filharmonie dostal za úkol poskytnout mu veškerou součinnost.

David Gerneš, pověřený procesem sloučení Moravského divadla a Moravské filharmonie | Foto: MDO

„Městská rada pověřila ředitele Moravského divadla Olomouc Davida Gerneše funkcí projektového manažera pro proces spojení příspěvkových organizací Moravské divadlo Olomouc a Moravská filharmonie Olomouc od 9. 1. 2024 do 31. 12. 2024 dle důvodové zprávy. Městská rada ukládá řediteli Moravské filharmonie Olomouc Jonáši Harmanovi poskytnout pověřenému projektovému manažerovi maximální a aktivní součinnost při přípravě a realizaci projektu,“ stojí v usnesení městské rady z 9. ledna 2024. Dosavadnímu řediteli divadla Gernešovi současně rada a konkrétně náměstek primátora pro kulturu Viktor Tichák ukládají povinnost čtvrtletně informovat Radu města Olomouce o průběhu prací a jednání v procesu spojení“.


Radní si tedy pospíšili a proces, který politická i odborná opozice označily za uspěchaný a zcela nedostatečně a nepřesvědčivě podložený, spouští pár týdnů po schválení záměru. Připomeňme, že vše se odehrává na základě jedné studie, připravené společností Economic Impact Art, která na vytvoření tak zásadního materiálu měla pouze měsíc a půl, jak uvedla spoluautorka analýzy Tereza Raabová. Hnacím motivem kulturního náměstka Viktora Ticháka je ušetřit na provozu olomouckého městského divadla a filharmonie. Autoři studie navrhli čtyři varianty budoucího fungování obou institucí, doporučili variantu jedné spojené instituce se dvěma orchestry, což radniční koalice schválila. V návrhu je obsaženo i propouštění hudebníků. Předseda základní organizace UNIE-odborového svazu orchestrálních hudebníků ČR Moravská filharmonie Josef Vláčil uvedl, že filharmonie by přišla asi o dvacet procent hudebníků. To je pro druhý nejstarší tuzemský symfonický orchestr poměrně tvrdá rána.  

V prosincové diskuzi mezi zastánci a odpůrci zaznělo mnoho slov, k nejpozoruhodnějším jistě patřily výroky zastupitele Jana Žůrka (ProOlomouc a Piráti), jinak člena krajské rady, odpovědného za krajskou kulturu: „Ano, můžeme se svým způsobem dívat na Moravské divadlo a Moravskou filharmonii jako na součást kulturního dědictví, byť je to sporné… Měli bychom diskutovat službu, kterou poskytují, a ne ten institucionální rámec... Takto lpět na těch institucích nepovažuji za nezbytné, byť mám respekt k těm značkám.“ Pokud krajský radní pro kulturu zpochybňuje přináležitost dvou nejslavnějších institucí se stoletou tradicí do kulturního dědictví Olomouce, dá se už pak lépe pochopit, proč tato politická garnitura chce měnit jejich dosud nezávislé fungování.

Průběh diskuze najdete zde: https://live.publicstream.cz/olomouc/7-verejne-zasedani-zastupitelstva-mesta-olomouce-15-12-2023-1078
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Rockový ples Olomouc
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit