Před sto lety zemřel mladý básník, který trávil každé léto na Svatém Kopečku

Jiří Wolker se narodil v Prostějově v březnu 1900. Jeho rodiči byli Ferdinand Wolker a Zdena Skládalová, jejíž rodiče měli letní sídlo ve vile Bellevue na Svatém Kopečku. Právě zde Jiří Wolker až do své dvacítky trávil každé prázdniny. Když 3. ledna 1924 zemřel, psaly o tom i všechny olomoucké noviny.

Vila Bellevue, Dobrá vyhlídka, na Svatém Kopečku, kde trávil Jiří Wolker každé prázdniny | Foto: Jan Polák https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Svat%C3%BD_Kope%C4%8Dek,_d%C5%AFm_Ji%C5%99%C3%ADho_Wolkera.jpg#file

Zde leží Jiří Wolker, básník, jenž miloval svět

a pro spravedlnost jeho šel se bít.

Dřív než moh' srdce k boji vytasit,

zemřel – mlád dvacet čtyři let.

Jiří Wolker vystudoval gymnázium v Prostějově (dnes Gymnázium Jiřího Wolkera). Do dvaceti let trávil prázdniny u prarodičů v letním sídle rodiny Skládalových ve vile Bellevue na Svatém Kopečku. U babičky Anny Skládalové na Svatém Kopečku bylo Jiřímu Wolkerovi evidentně velmi dobře. Mimochodem, složil zde nejvíce básní v období mezi květnem a srpnem 1918. Krásné vyznání této poutní obci nad Olomoucí zanechal Wolker v básni Svatý Kopeček, která vyšla v roce 1921 v rámci sbírky Host do domu.

„Žlutavý kostel vlá na hoře zelené,

to je korouhev této krajiny tiché a svěcené,

to je Svatý kopeček u Olomouce, místo pro poutníky a výletníky,

osada dodávající dělníky továrně Kosmos a továrně na hřebíky,

panna Maria se zde zjevila a stále zjevuje se

babičkám s nůšemi a dětem na chrastí v lese,

zde jsou mé prázdniny od narození až do let dvaceti

v borových pasekách a lískovém houšti dobře zasety…“

Pro zajímavost, onu továrnu Kosmos, o níž se v básni hovoří, znají Olomoučané jako Sigmu. Slévárna byla v Hodolanech založena v roce 1907 a v roce 1947 se tento kovodělný závod stal součástí koncernu Sigma-Kosmos, národní podnik, Olomouc.

Vnímavý mladý muž, který chtěl narovnávat sociální nespravedlnosti a v roce 1921 vystoupil z katolické církve a současně vstoupil do KSČ. V básni, napsané ve stejném roce, ale říká, že věří „v sebe, železné vynálezy a dobrého Ježíše Krista…“

Na jeho poezii i životní postoje se odvolávali jak různí političtí radikálové či mladí romantici, tak i politicky umírnění nebo zcela neangažovaní milovníci dobrého básnictví. Wolker byl členem Devětsilu a Literární skupiny, z obou těchto uměleckých sdružení ale vystoupil, protože jim vyčítal neangažovanost.

V dubnu 1923 mu lékaři diagnostikovali tuberkulózu. Od června do prosince se léčil na chorvatském ostrově Krk a na Slovensku v Tatranské Poliance. Tuberkulóza ale postupovala rychle a nemilosrdně. Wolker byl ve vážném stavu převezen z Tater domů, kde pak 3. ledna 1924 zemřel. Z prostějovského Wilsonova náměstí šel tehdy průvod až na hřbitov. 

S Jiřím Wolkerem, který právě zesnul na krční souchotiny, odchází z kolbiště života jedna z největších nadějí mladé básnické Moravy…“ píše olomoucký Moravský Večerník 4. ledna. „Prostějov ztratil v poslední době už druhého básníka, na něhož mohl býti hrdý a pyšný,“ dodal téhož dne olomoucký Pozor.
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit