Náročná rekonstrukce je u konce! Červený kostel přivítá první návštěvníky

Po téměř dvou a půl letech je rekonstrukce Červeného kostela v Olomouci u konce. Zmizelo hrazení a už první cyklisté si vyzkoušeli nové designové stojany na kola. Celý objekt, kostel i foyer, se slavnostně otevře ve středu 17. května. Vědecká knihovna zve poté širokou veřejnost na pětidenní festival s pestrým programem.

Červený kostel prošel vůbec první celkovou rekonstrukcí od svého otevření v roce 1902. Foto: archiv VKOL, Olomoucký fotograf

Alena Mornštajnová, Jindřich a Monika Štreitovi, Pavel Zatloukal, Radomír Surma – jen výčet osobností, se kterými se návštěvníci budou moci sekat v rámci festivalu, který VKOL nazvala příznačně Začínáme… Ano, přesně tak. Červený kostel začíná další období své existence a Vědecká knihovna novou éru v pořádání kulturních i vzdělávacích akcí.  

Hned úvodní festival nabídne řadu akcí, jež VKOL doposud kvůli absenci vhodných prostorů pořádat nemohla. Na programu je koncert smyčcového kvarteta Moravské filharmonie Olomouc, představení Otisky Divadla na cucky, kostelem se rovněž rození líbivé tóny flétny v podání světoznámé hudebnice Moniky Štreitové za doprovodu kytaristy Pedra Rodriguese. Společně se svým otcem, slavným fotografem Jindřichem Štreitem, nechá flétnistka v rámci ojedinělého setkání v Olomouci, moderované Davidem Hrbkem, nahlédnout do svého života.

Po více jak šedesát let mohli kolemjdoucí nahlédnout do kostela pouze pootevřenými dveřmi při větrání skladu knih, konečně ale budou mít možnost si celý kostel i s přístavbou v podobě černého krystalu projít a dozvědět se zajímavé informace o jeho bohaté historii. Prohlídky kostela včetně komentovaných budou probíhat v pátek 19. a v sobotu 20. května. Celý festival pak ukončí nedělní Sousedská slavnost, pořádná ve spolupráci s komisí městské části Olomouc - střed.

Podrobný program naleznete již nyní na www.vkol.cz.

Celý festival je pro veřejnost zdarma, na akce se doporučuje rezervace předem.

Dominanta olomoucké třídy Svobody prošla vůbec první celkovou rekonstrukcí od svého otevření v roce 1902 a pro fotografy je nyní velkou výzvou zachytit proměnu kostela svým objektivem. Proto VKOL oslovila jedny z nejpovolanějších – ze sociálních sítí známého Olomouckého fotografa a renomovanou firmu BoysPlayNice, která stojí za nafocením úžasných snímků zrekonstruovaného hradu Helfštýn.

Přes 120 let tvoří Červený kostel nedílnou součást Olomouce, mě samotnou provází po celý můj život. Již v dětství mi tatínek, jenž byl evangelického vyznání, o kostele vyprávěl, v čase dospívání byl pro nás zase jakýmsi orientační bodem, místem, kde jsme se s přáteli scházeli a vyráželi za kulturou do blízkého divadla či na procházky do parku. Ještě před pár lety by mě nenapadlo, že budu jako ředitelka Vědecké knihovny spolu s dalšími kolegy mít možnost stát na pomyslném prahu jeho nového života, který mu byl díky nezdolné práci bezpočtu lidí vdechnut.

Vědecká knihovna má vůbec jako jediná knihovna v republice k dispozici kulturní centrum zasazené do sakrálního objektu. Kostel konečně opět ožívá a naplní se lidmi všech věkových kategorií, kteří zde naleznout v jinak hektickém životě místo odpočinku a rozjímání.

Velice bych si přála, aby se kostel stal součástí vašich životů, stejně jako toho mého.

O AUTORCE

RNDr. Bc. Iveta Ťulpíková se narodila v Olomouci, kde také vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého, obor fyzika–matematika. Dále absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor veřejná správa. Během svého profesního života působila na řadě vedoucích pozicích, mimo jiné zastávala post vedoucí odboru kultury a památkové péče v Bruntále nebo vedoucí odboru kultury a památkové péče na Krajském úřadě Zlínského a posléze Olomouckého kraje. Od podzimu roku 2019 je ředitelkou Vědecké knihovny v Olomouci. Její celoživotní koníček, kultura, se tak stal i její prací. 

O VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI

Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) je krajskou knihovnou Olomouckého kraje a dle počtu uchovaných dokumentů je třetí největší knihovnou v České republice. Historie knihovny sahá do roku 1566, takže je druhou nejstarší knihovnou v ČR. Od roku 1807 disponuje právem povinného výtisku a v současné době zpřístupňuje kompletní knižní a časopiseckou produkci z území celé republiky.

VKOL ve svých fondech uchovává rovněž cizojazyčnou literaturu, stejně jako rozsáhlou sbírku norem, patentů, zvukových CD a dalších multimédií. Samostatnou skupinu tvoří historické fondy s unikátními rukopisy, prvotisky, starými tisky a mapami. Registrovaným čtenářům poskytuje VKOL knihovní a informační služby. Vedle absenčních výpůjček a výpůjček do studoven fungují také meziknihovní výpůjční služby, které umožňují získat potřebné tituly i z jiných knihoven. Součástí služeb je zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům, mezi nimiž jsou například databáze odborných článků i archiv denního tisku. Na internetu si mohou zájemci také prohlížet neustále doplňované digitální knihovny s naskenovanými fondy. Pro veřejnost pořádá knihovna pravidelné výstavy, přednášky, promítání, autorská čtení a další akce.INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit