Sociální zařízení na tržnici čeká celková oprava

Rada města schválila rozpočtové opatření ve výši 750 tisíc korun na opravu sociálního zařízení v prostoru městského tržiště.

Foto zdroj: prostejov.eu

„Předmětem akce je kompletní oprava interiérů sociálního zařízení na tržnici. Provedení nových vnitřních rozvodů kanalizace, vody a elektroinstalace, nové obklady a dlažby, osazení nových zařizovacích předmětů a vnitřních dveřních křídel. Dále opravy a výmalby vnitřních omítek, včetně nátěrů ocelových zárubní a vnějších plechových dveří,“ vyjmenoval náměstek primátora Jiří Rozehnal s tím, že nejvýhodnější cenovou nabídku předložila firma R&G ZESTA, cenou 449 853 korun bez DPH, tj. 544 322,13 korun s DPH.

Součástí bude i rezerva na další práce v hodnotě cca 200.000 korun. „Důvodem je skutečnost, že se zde doposud neprováděly žádné stavebně technické průzkumy a sondy. Při těchto opravách tak může dojít k dalším nepředvídatelným výdajům,“ dodal Rozehnal.INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit