Zprávy

Michal Drozd: Jak vypadá rozpočet města pro rok 2022? Navoněná bída

Většina obyvatel Prostějova netuší, jak je vlastně sestavený rozpočet našeho města. Než tedy začnu hodnotit rozpočet pro rok 2022 a jeho dopad na každého z nás, rád bych Vás seznámil s jeho základními parametry. Prostějov počítá s tím, že na příjmech získá cca 1 miliardu korun. Může se to zdát jako ohromná suma peněz, ale je potřeba si uvědomit, že na druhé straně město povinně za rok vydá cca 845 milionů korun.

Foto: archiv Michala Drozda

Kam putují peníze?

Výdaje jdou především za platy úředníků, platy vedení radnice, platy městské police aj. (cca 251 mil. Kč). Druhou významnou položkou povinných výdajů je nákup veřejných služeb, jako je svoz komunálního odpadu, údržba zeleně, údržba chodníků a komunikací, veřejné osvětlení aj. (cca 190 mil. Kč). Poslední významnou položkou, kterou zmíním, jsou povinné transfery všem organizacím, které město zřizuje a provozuje. Jedná se o základní a mateřské školy, ale také Domovní správu, do jejíž gesce patří i zimní stadion, lázně a aquapark, DDM a nově i Sportcentrum (cca 200 mil Kč).

I laikovi je jasné, že na investice pro celé město zůstává kolem 250 mil Kč ročně. V takových podmínkách je nutné zajistit, že každá investice má smysl, protože přinese prospěch co největší skupině občanů. Plánování rozpočtu je komplexní činnost, a dobrý hospodář musí být schopný vidět jednotlivé okolnosti ve vzájemných souvislostech. V posledních letech však s narůstajícím znepokojením pozoruji, že se Prostějov od tohoto trendu odchyluje.

Čím je ovlivněný rozpočet na rok 2022?

V první řadě tlakem jednotlivých odborů na růst provozních výdajů. Pro rok 2022 se jedná nárůst o cca 100 mil Kč oproti předchozímu roku. Zmíním některé položky, bez kterých by se město obešlo, nebo by stálo za to přehodnotit náklady, které za ně utrácíme – nákup propagačních materiálů a služeb jako Festival dobrého jídla, medailonky pro Ceny města, propagace rádiových služeb, provoz a pronájem beachvolejbalových kurtů na náměstí nebo rekonstrukce trávníku ve fotbalovém areálu za Místním nádražím.

Druhým faktem je, že veškeré investice pořízené v minulosti si vyžadují financovat svůj provoz. Město tak musí nově platit vybavení a provoz šaten zimního stadionu (cca 4,5 mil Kč) a tělocvičny DDM (cca 1,1 mil Kč), to všechno v podmínkách rostoucí inflace a rostoucích cen energií, kdy jenom za plyn utratíme v roce 2022 o 10 milionů korun navíc.

Poslední věc, která zásadně ovlivňuje podobu rozpočtu na rok 2022 je rozhodnutí vedení města upřednostnit větší množství menších investic, jak o tom otevřeně mluvil pan primátor Jura při schvalování rozpočtu. To je špatné řešení v době, kdy nás čeká zásadní rekonstrukce Kulturního a společenského domu a plánovaná výstavba krytého bazénu. Mezi několika pozitivními „drobnými“ investicemi se totiž nachází spousta balastu  v podobě vytvoření projektových dokumentací, které budoucna určí, jakým směrem se bude v Prostějově investovat – projektová dokumentace pro autobusový terminál spolu s betonovými garážemi na ulici Újezd (dokumentace 5 mil Kč, cena budoucí investice cca 100 mil. Kč), podzemní parkoviště na Perštýnském náměstí (dokumentace 1 mil kč, cena budoucí investice cca 250 mil Kč), fotbalový stadion za místním nádražím a rekonstrukce jeho osvětlení a tribuny (dokumentace 3 mil Kč, cena budoucí investice cca 25 mil Kč).

Chybí nám projekty s přidanou hodnotou!

Současná vládnoucí koalice do investic zapojila veškeré dostupné rezervy města s odůvodněním, že jistě dojde k vyššímu plnění daňových příjmů, než bylo plánované a ony rezervy ve výši cca 120 mil Kč nám opět kouzelně vzniknou. Tímto způsobem však projídáme budoucnost, kdy by na sebe investice mohly daleko lépe navazovat, protože současný způsob jejich výběru připomíná pověstné tahání králíků z klobouku. Seznam požadavků na investice, opravy a údržbu však čítá přes 370 položek! Proto je nesmírně důležité realizovat projekty s přidanou hodnotou, nikoliv prezentovat jen navoněnou bídu.


INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Ostrov realit
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit