Olomoucký kraj sníží obcím příspěvek pro veřejnou dopravu

Olomoucký kraj zajišťuje podle zákona dopravní obslužnost na svém území, tedy veřejnou autobusovou a drážní dopravu. Šesti procenty se na financování této služby podílí také obce a města, a to na základě dlouhodobých smluv uzavřených prostřednictvím společnosti KIDSOK. Náklady na veřejnou dopravu v Olomouckém kraji činily v loňském roce 1,6 miliardy korun, obce přispěly částkou 97 milionů korun.

Foto zdroj: olkraj.cz

Všechny uzavřené smlouvy obsahují mimo jiné také inflační doložku, na základě které jsou obcím výše příspěvků na jednoho obyvatele každoročně upravovány. V loňském roce dosáhla průměrná míra inflace 10,7 %. Odbor dopravy Krajského úřadu Olomouckého kraje, KIDSOK a hejtman se dohodli na úpravě smluv. Výše inflační doložky bude zastropována na 5 % a nově se bude přepočítávat výše příspěvku obcí aktuálním počtem obyvatel dle dat Českého statistického úřadu. Rada Olomouckého kraje na svém pondělním jednání tuto změnu schválila. Finálně bude o návrhu rozhodovat krajské zastupitelstvo na únorovém jednání.

„Pokud míra inflace nepřesáhne stanovenou horní hranici, bude se úprava cen odvíjet od její skutečné výše. V případě, že bude inflace vyšší, příspěvek na jednoho obyvatele vzroste maximálně o 5 %, na kterých jsme se s radními shodli. Chceme zajistit, aby dopady vývoje inflace na veřejnou dopravu a úpravu cen byly pro obce přijatelné,“ uvedl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Aby kraj zajistil dopravní obslužnost celého regionu i v letošním roce, vynaloží z rozpočtu částku 1,77 miliardy korun. Předpokládaný příspěvek obcí v roce 2024 na jednoho obyvatele činí 194 Kč za rok. Obce se tak na financování veřejné dopravy podílí zmíněnými 6 %.INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Rockový ples Olomouc
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit