Od roku 2035 bude muset i Prostějov recyklovat 65 % komunálního odpadu

Na únorovém zasedání zastupitelstva SM Prostějova bylo odhlasováno vystoupení ze Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje a.s. Zastupitelům k zásadnímu rozhodnutí o budoucnosti odpadového hospodářství města stačila cenová nabídka spalovny zahraniční korporace. Ale jak bude probíhat přeměna odpadového hospodářství Prostějova, aby odpovídala legislativnímu rámci odpadového a oběhového hospodářství České republiky a Evropské unie?

Foto: Ilustrační obrázek

Přechod na oběhové hospodářství je klíčovým cílem Evropské unie i České republiky. Od roku 2035 bude legislativní povinnost recyklace a opětovného použití 65 % komunálního odpadu. Postupnou přeměnu odpadového hospodářství bude finančně podporovat stát. Stát bude podporovat obce a kraje, ne zahraniční korporace. Budou podporována recyklační zařízení, ne spalovny.

    S prevencí vzniku odpadů a zvyšujícím se podílem recyklace bude odpadů ubývat a spalovny nebudou mít dostatek odpadu pro svůj provoz. Budou se buď zavírat, vozit odpad zdaleka, nebo smluvní strany budou platit penále za nedodržení množství odpadu. Nevýhodou spalování odpadu je, že při něm vzniká velké množství pevného odpadu, toxických látek, toxických spalin, popílků, které mohou negativně ovlivňovat životní prostředí i lidské zdraví např. tím, že se toxiny dostávají do potravního řetězce. Spalování odpadů má pouze 17-22 % energetickou účinnost, tudíž je málo efektivní. Studie prokázaly, že z papírových odpadů se recyklací získá 2,4krát až 7krát více energie než jejich spálením. Recyklace plastů ušetří dokonce 10krát až 26krát více energie než spalovny. Další spalovny nejsou potřeba. Nejsou ekologické, ekonomické a ani nemají perspektivu.

      Potřeba jsou zařízení podporující opětovné využití zdrojů a surovin z odpadů. Jak chce SM Prostějov do roku 2035 přeměnit své odpadové hospodářství, tak aby bylo recyklováno 65 % komunálních odpadů?

Gabriela Bulková: NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA NOVÉ STRATEGIE VÝZVY

Zdroj: Sarah Ožanová: SPALOVNY JSOU VÁŽNÝ PROBLÉM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. NENÍ TŘEBA JICH STAVĚT VÍC NEŽ POTŘEBUJEME
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
CBA
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit