Poznámka Pavla Šaradína: O kraji na základě čísel

Psal jsem v jedné z dřívějších poznámek, že se Olomoucký kraj pomalu vylidňuje. Ovlivňují to dva faktory. Zaprvé platí, že mladší obyvatelé opouští venkov napříč celou republikou a stěhují se do velkých měst, především do Prahy a Brna. Zadruhé se nedaří státu dlouhodobě vytvářet takové podmínky, které by zajistily potřebnou kvalitu života nejen ve městech, ale právě i na venkově. Kvalita života samozřejmě velice často závisí na penězích. S prvním faktorem toho příliš neuděláme, u druhého si dokážu představit řešení několik.

Profesor olomoucké univerzity Pavel Šaradín připomíná, že v průměrné mzdě za rok 2023 patříme k těm nejhorším krajům. Foto: rej

Stačilo by například nechat část vybraných daní ze služeb a obchodů v místě, kde jsou provozovány. Což by výrazně pomohlo třeba Jesenicku či turistickým oblastem Šumperska. Aktivní roli může hrát také kraj, vždyť proto byly regionální samosprávy v roce 2000 zřízeny. Koneckonců také v programové prohlášení se krajská koalice v roce 2020 zavázala k tomu, že bude „usilovat o všestranný rozvoj Olomouckého kraje“.  

Podívejme se na několik čísel, které nám ukazují, jak se kraj proměňuje a jak si stojí mezi ostatními. Český statistický úřad nám jich nabízí dostatek. Možná tím nejvíce pozitivním údajem je rostoucí počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních, který za poslední rok vzrostl o více než 10 procent. Údaj se přibližuje 800 tisícům hostů za rok. Jak jsem uvedl výše, pokud by daně zůstaly v kraji, pomůže to nejen provozovatelům hotelů a penzionům, ale také provozovatelům restaurací či obchodů. Ti by mohli zaměstnávat více lidí, respektive dávat zaměstnancům větší odměny za práci. Bohatší zaměstnanec zase více utratí a podpoří obchodníka, provozovatele kina či lanovky.

Platy? Mezi nejhoršími v ČR

Jiné údaje už tak pozitivní nejsou, třeba v průměrné hrubé měsíční mzdě za rok 2023 patříme k těm nejhorším krajům, respektive jsme třetí od konce. Po růstu dokončených bytů v minulých letech bohužel za poslední rok zaznamenáváme pokles o 20 procent, ještě horší je to s těmi, jejichž výstavba byla teprve zahájena. Zde činí meziroční pokles třetinu, což je opravdu mnoho. O necelých deset procent poklesl počet firem, respektive ekonomických subjektů v kraji, stejně tak počet vydaných stavebních povolení. Statistický úřad nabízí další zajímavá data. Přestože jsou u nás téměř nejnižší platy a mzdy, vyprodukujeme v kraji obrovské množství odpadu na jednoho člověka. V tom jsme po Středočeších na druhém místě.

Důležité jsou údaje o lidech. Například index stáří, což je poměr počtu obyvatel, kteří jsou ve věku 65 let a výše, k počtu dětí do 14 let. V tomto indexu je Olomoucký kraj pátý nejhorší, to znamená, že obyvatelstvo stárne. Rovněž v přirozeném přírůstku obyvatel jsme čtvrtým nejhorším krajem, průměrný věk obyvatel patří k těm nejvyšším. Olomoucký kraj je rovněž mezi nejhoršími s počtem podnikatelů na tisíc obyvatel. A ještě jeden údaj, který se vztahuje k charakteristikám obyvatel kraje. Máme čtvrtý největší podíl příjemců důchodů, kteří odešli do penze předčasně. Což může znamenat, že na trhu budou chybět některé profese.

Zkrátka a dobře. Ačkoliv je náš kraj pestrý, má krásnou přírodu a bohatou historii, mnohé údaje jsou znepokojivé, nebo možná dokonce alarmující. Co s tím můžeme dělat? Potřebujeme podporu státu. Podobnou té, které se nadstandardně dostává třeba Moravskoslezskému kraji. Ale také si musíme umět pomoci sami, proto si volíme krajské zastupitele. A zastupitelé pak vybírají radu a hejtmana. To, jak si vedou současní krajští radní, budeme moci zhodnotit v zářijových krajských volbách.

Nezapomeňte přijít!
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit