Kultura

Drahanská venkovská usedlost je chráněnou kulturní památkou

V Ústředním seznamu kulturních památek ČR je na návrh Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci zapsána venkovská usedlost v Drahanech číslo popisné 93, okres Prostějov.

Foto zdroj: Národní památkový ústav

Přízemní, samostatně stojící, dům na nízké podezdívce z lomového skládaného kamene se sedlovou střechou zřejmě pochází z přelomu 18. a 19. století. Tomuto odpovídá i vnitřní dispozice, černá kuchyně, existence patrové komory a umístění usedlosti v prostoru návsi. Objekt je zděný z pálených cihel s kastlovými okny, dělenými do kříže s dochovaným původním kováním. Secesní dveře jsou zdobeny příčným kazetováním a ve středním poli mají reliéfní řezbu vavřínového věnce se závěsy včetně původního kování.


V části nad hospodářským křídlem se zachoval původní dřevěný šindel překrytý eternitovou krytinou a je zde uložena část plaňkového oplocení. V objektu se zachovala prostorová i hmotová dispozice, konstrukční i materiálové provedení s řadou uměleckořemeslných detailů a předmětů. Modernizační úpravy zde proběhly na počátku 20. století a důsledkem neobývání domu po 2. světové válce se dochoval v původní podobě a je naprosto ojedinělý v rámci Drahanské vrchoviny, příslušející do Olomouckého kraje.

Venkovská usedlost je příkladem přechodného typu mezi domem Českomoravské vrchoviny a hanáckým lidovým domem v jejich starší fázi. Stav objektu je opravitelný bez nutnosti výrazných zásahů do jeho materiálové podstaty a lze jej uvést do stavu, odpovídajícímu přibližně počátku 20. století.


INZERCE


NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.