Studie rekonstrukce Společenského domu - KaSC. Jak se vám líbí?

Město Prostějov má k dispozici studii komplexní přestavby Kulturního a společenského centra. V čem tato studie spočívá? Zpracovaná studie navrhuje komplexní přestavbu objektu Kulturního a společenského centra - KaSC. Rekonstrukce je nezbytná, jak z hlediska aktuální provozní bezpečnosti objektu, tak i z hlediska životnosti a dalšího využívání objektu a jeho nejbližšího okolí v dlouhodobém horizontu.

Foto zdroj: prostejov.eu

Stávající objekt KaSC funguje bez zásadnějších oprav více než 30 let a blíží se doba životnosti rozvodů instalací technického vybavení, povrchů, výplní otvorů a interiérového vybavení včetně mobiliáře. Celkové dispoziční uspořádání nabízí i díky technickému stavu objektu omezené využití. Aktuální legislativní požadavky, kladené na tento typ objektu pro shromažďování velkého počtu osob, vyvolávají potřebu neodkladných stavebně technických úprav.

V návaznosti na Územní studii jižní části centra Prostějova, která vzešla z veřejné architektonické soutěže, dojde v lokalitě bývalého židovského města k významným přestavbám. Největším přínosem bude posílení kvality veřejných prostranství historického jádra města a městské památkové zóny, jehož součástí by měla být i nová městská tržnice a parkovací dům. A to jsou důležité bonusy i pro fungování KaSC.

Navrhované stavební a dispoziční změny objektu KaSC upraví jeho specifický provoz pro víceúčelové využití. Počítá se se zachováním největšího bonusu objektu – velkého sálu pro pořádání kulturních a společenských akcí pro velký počet návštěvníků. Posílena bude nabídka nájemních prostor pro menší akce zájmově kreativního, kulturního, sportovního a vzdělávacího charakteru pro širokou veřejnost, školy i místně etablované spolky.

Na úrovni přízemí dojde k přeorientování hlavních nástupních prostor do objektu do formy průchozí pasáže ve směru sever-jih, od ul. Uprkova/Křížkovského do ul. Komenského. To mj. souvisí i s plánovanou stavbou parkovacího domu na protější straně ul. Komenského a jeho možného krytého pěšího propojení s objektem KaSC lávkou v úrovni patra.

V rámci pasáže budou situovány samostatné komerční nájemní jednotky (kavárna, restaurace, apod.), které provoz objektu začlení do centrálního, historicky cenného městského prostoru i v časech mimo termíny velkých a sezónních akcí. Provozní uspořádání pasáže bude variabilní, využívající lehce přeskupitelného mobiliáře. Např. provoz velkokapacitních šaten, vázaný pouze na pořádání velkých akcí, bude sestávat z mobilních prvků, které budou v době mimo velké akce uskladněny v depozitáři a uvolní prostor pasáže jinému využití a naopak.

Celkově se změní i vizuální podoba objektu. V návaznosti na požadavky zákona O hospodaření s energií a celospolečenském posunu směrem k využívání obnovitelných zdrojů energie dojde k zateplení objektu a primární orientaci na zdroj vytápění pomocí tepelných čerpadel.

Celkové odlehčené vizuální řešení nové fasády objektu je v úrovni patra umocněno skleněným pláštěm s dekorativním potiskem historické veduty města, podpořeným scénickým podsvícením fasády a doplňkovým užitím ekologických zelených fasád a zelených střech.

Autorský kolektiv CAD PROJEKT PLUS, s.r.o. a S-projekt plus, a.s.INZERCE

Názory k článku

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit