Červené paraplíčko. Po 170 letech se na zámek vrátilo vrcholné dílo Josefa Mánesa

S velkou radostí oznámila správa zámku Čechy pod Kosířem, že díky dlouhodobé nadstandardní spolupráci s Národní galerií Praha dostala jejím prostřednictvím možnost zapůjčit si Mánesův obraz Červené paraplíčko ze soukromé sbírky! Tento slavný obraz, dlouho považovaný za nezvěstný, je nyní k vidění na zámku, kde významný malíř Josef Mánes žil a tvořil.

„Malba je ukázkou díla, které Mánes nevytvářel na zakázku, ale jako své soukromé vyznání. Je úzce propojena s ženami, které mu byly blízké: Luisou Bělskou, která mu poskytla první inspiraci, a Jetty Gallenbergovou, která byla častým hostem na zámku Čechy pod Kosířem, v jehož okolí se výjev odehrává,“ řekla Veronika Hulíková, ředitelka Sbírky moderního umění, Národní galerie Praha. Obraz je vystaven společně s dobovou kopií, skicou a drobným portrétem Jetty, jak ji zachytil Mánes do jejího skicáře. 

Český malíř byl přítelem šlechtické rodiny Silva Tarouca, která na zámku v minulosti žila a jejíž členové byli Mánesovými mecenáši. Do jejich života se zapojil jako učitel kreslení, organizátor společenského života či odborný poradce v záležitostech umění. Pro zámeckou společnost vytvořil vedle obrazů i řadu drobných „ornamentálních hříček“, zdobené dopisní papíry, ilustrace, návrhy nábytku a dekorativních předmětů či vějíře.

Obraz Červené paraplíčko byl po roce 1948 považován za nezvěstný. V rodině Bělských obraz zůstal až do roku 1920, veřejnosti se stal známým díky vystavení na Mánesových výstavách uspořádaných Spolkem výtvarných umělců Mánes v letech 1903 a 1920 i četným reprodukcím v knihách i na pohlednicích. Po roce 1948 zůstalo dílo skryto v soukromé sbírce, neboť se majitelé obávali jeho zabavení komunistickým režimem, a na veřejnosti se objevilo opět až v roce 2007, kdy bylo dlouhodobě zapůjčeno do Národní galerie od soukromého majitele.

„Mám skutečnou radost, že se na letní sezónu podařilo díky dlouhodobé spolupráci s NGP zapůjčit další vrcholné Mánesovo dílo, které má navíc k našemu zámku tak krásný vztah. Baví mě Mánesova tvorba, neboť za mnoha jeho obrazy je zajímavý příběh a Červené paraplíčko není výjimkou. Proto bych rád na náš zámek pozval nejen milovníky tohoto malíře, ale také všechny, kteří mají rádi příběhy a bohatou historii naší země,“ sdělil kastelán Martin Váňa. Upřesnil, že kromě Červeného paraplíčka bude vystavena také kopie obrazu ze sbírek NGP a jeho skica, na kterých lidé mohou srovnat, jak se liší od slavného originálu.

V zámeckém parku je nově také QR stezka. Jedná se o netradiční procházku, při které můžete porovnat současnou podobu parku a staveb v něm s historickými fotografiemi z období 1890 až 1960. Nechybí ani poutavé komentované prohlídky parku, které se konají vždy za pěkného počasí.  Zámek Čechy pod Kosířem, který spravuje Vlastivědné muzeum v Olomouci, láká hlavně na interiéry a pokoje zařízené tak, jak žila hraběcí rodina, ale i na výstavu zaměřenou na rozsáhlé filmové dílo otce a syna Svěrákových s legendárním obřím vlkem z pohádky Tři bratři. V létě má otevřeno každý den od 9 do 17 hodin. Zavřeno v zámeckých expozicích je pouze 1. a 2. července z důvodu natáčení filmové opery. Více na https://www.zamekcechy.cz/

Foto: Eliška Ošťádalová


Foto: Eliška OšťádalováINZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit