V Prostějově se uskuteční tři zajímavé výstavní projekty

Galerie současného umění Prostějov pořádá v prostorách Kulturního klubu Duha v úterý 7. února vernisáže dvou výstav malby a v prostějovském zámku vernisáž výstavy zabývající se designem brýlí.

Foto zdroj: prostejov.eu

Galerie současného umění Prostějov pořádá v Kulturním klubu Duha dvě malířské výstavy, které budou zahájeny v úterý 7. února v 17 hodin. Jednou z vystavujících je slovenská malířka Kristína Bukovčáková. Kristína Bukovčáková vystudovala malbu na Akademii umění v Banské Bystrici. V roce 2013 absolvovala studijní Stáž v Krakově a je absolventkou ateliéru Intermediální konfrontace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Svoji práci popisuje jako shluk environmentálních témat, která vytváří celistvý subjektivní celek. Mezi její hnací motory k tvorbě patří také nezájem společnosti o ekologii. Na svých plátnech nejčastěji vyobrazuje rostliny, květy, ovoce, nebo struktury a vrstvy půdy. Často čerpá z odborných knih a encyklopedií a nabitou inspiraci zpracovává s dávkou svébytné stylizace. Vystavovala například v Galerii Industra Art a Pragovka Gallery. Žije a pracuje v Bratislavě.


Dalším z vystavujících je Jiří Zavřel. Malby Jiřího Zavřela si pohrávají se spiritualitou prostých tvarů a lineárních směrů. Můžeme zde nalézt například odkazy na Kandinského. Svátost základních tvarů je vepsána do konkrétních míst a situací současnosti, kde spolu mohou komunikovat nejen figury, ale i objekty. V některých dílech autor podprahově kritizuje uspořádaní dnešního světa.

Hned po zahájení dvou výstav v Kulturním klubu Duha se bude v 18 hodin konat zahájení výstavy Brejle a okuliare v prostějovském zámku. Expozice design brýlí v Československu vás zasvětí do historie československé výroby brýlových obrouček a seznámí s dalším směřováním tohoto obzvlášť v minulosti opomíjeného řemesla. Autorovi výstavního projektu Ondřejovi Vicenovi se podařilo toto odvětví zmapovat a dokázat, že i přes mnohá omezení vznikaly v tehdejší Okule Nýrsko a v dalších továrnách československých výrobců brýlí designérské poklady srovnatelné se světovou produkcí. Ondřej Vicena je doktorand Ateliéru produktového designu UMPRUM a designér ve společnosti Okula v Nýrsku. Právě brýle jsou tématem jeho disertační práce i zaměstnáním. Původně se o ně zajímal z hlediska historie, technologie výroby a designu. Protože sám brýle nosí a hledal lehké rámečky, zkusil využít staré obruby z druhé ruky. Překvapivě dobře se mu nosily. Od toho bylo již jen pár kroků k založení studia Optiqa, které se zaměřuje na brýle z minulých dekád a zabývá se i výrobou brýlových obrub na míru. Vicenův široký zájem o brýle se promítá i do výstavy v Městské galerii v zámku Prostějov, která zprostředkovává problematiku brýlí v nejširší možné míře z hlediska historie i použitých technologií. Součástí expozice je i kolekce nejstarších brýlí z celého světa sběratele Viléma Rudolfa, která demonstruje základní genezi designu brýlí. Velký prostor je zde věnován brýlařství v českých zemích, jehož rozvoj lze datovat do druhé poloviny 19. století. Přibližuje technologii výroby a její vývoj, seznamuje s používanými materiály, tvary a experimenty, které v tehdejším Československu vznikaly v továrně Okula Nýrsko či Dioptra Turnov. Výstava neopomíjí ani osobnost Jaroslava Trubače z Prostějova, který od 60. do konce 80. let navrhl nejvýraznější typy brýlových obrub. Hlavní tváří projektu a výstavy Brejle a okuliare, Design brýlí v Československu je televizní moderátorka Saskia Burešová.
INZERCE
Ostrov realit Ostrov realit

VSTUP DO DISKUZEINZERCE
Ekologický rozcestník MIE
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit