Bleskovky

Jak probíhají práce na opravě Vrahovické ulice

O informaci od zhotovitelů opravy ve věci další etapizace rekonstrukce ulice hovoří náměstek primátora Jiří Rozehnal, který má stavební rozvoj a investice města ve své pracovní náplni.

Foto zdroj: prostejov.eu

Vzhledem k nepředvídaným komplikacím ve stávajícím úseku stavby (zvýšený rozsah sanačních prací dle skutečně zjištěného stavu podloží, neevidované inženýrské sítě a zemní stavební objekty – nádrže), nebude měněn stávající rozsah uzavírky ulice Vrahovické proti současnému stavu (Průmyslová – most přes Hloučelu, který potrvá do 19.12.2021) .

Kdy bude uzavřena část od křižovatky s Janáčkovou ulicí po náměstí Padlých hrdinů?

Nemůžeme připustit zbytečné a dopravu komplikující uzavírky. Proto úsek od ulice Janáčkova po náměstí Padlých hrdinů bude realizován na jaře příštího roku. O podrobnostech budeme jednat příští týden s investorem - Olomouckým krajem a samozřejmě se zhotoviteli.

Jak se díváte na práci stavební firmy?

Práce, které hradí město Prostějov, nebyly z naší strany od zhotovitele převzaty z důvodu enormního výskytu vad a nedodělků od zahájení stavby a do jejich úplného odstranění nebudou převzaty a samozřejmě ani uhrazeny. Musím přiznat, že takovouto nekvalitní práci jsem za tři roky na magistrátu ještě nezažil a jsem velmi rozezlen, slušně řečeno … a jako Vrahovičák dvojnásob.


INZERCE
Let vrtulníkem Prostějov Let vrtulníkem Prostějov

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
Radio Haná
INZERCE
zdravi bezplatne zle odstranit