Zprávy

Město posílá další finance do zeleně

Pravidelně, od roku 2015 získává město květinový háv v podobě výsadby a následné údržby záhonů a výsadby letniček.

Foto: Zdroj prostejov.eu

Konkrétně se jedná o jarní výsadbu okrasné zeleně v centru města, či zatravnění nových ploch. 

„Ano i letos budeme pokračovat v této činnosti. Máme zpětnou vazbu od návštěvníků Prostějova i samotných obyvatel, že se květiny líbí,“ usmívá se primátor František Jura. 

„Kromě již řečeného plánujeme dokončení výměny keřů na trvalkové záhony v ulici Rejskova a zatravnění nově vzniklé plochy po výsadbě stromů podél cyklostezky na Bedihošť. Celkové náklady na uvedené, včetně následné údržby jsou 973.700 Kč (bez DPH),“ informuje první náměstek primátora Jiří Pospíšil a přidává přesný rozpis výsadby: 

„Výsadba letniček se bude týkat náměstí T. G. Masaryka, dále budou opět v centru města zavěšeny nádoby na sloupech veřejného osvětlení. Necháme vysadit letničky do květinových pyramid, které se lidem hodně líbí. Budeme pokračovat ve výměně keřů za trvalkové záhony v ulici Rejskova. Zde jde již o III. úsek a dokončení celé ulice. Jak již bylo řečeno, bude zatravněna nová plocha podél cyklostezky na Bedihošť. Zde bude použita tráva – takzvaná luční směs, aby se zatravnění zcela spojilo s klasickým přírodním porostem,“ vyjmenovává náměstek Pospíšil.

„Peníze jdou z prostředků Fondu zeleně, odbor rozvoje a investic pracuje v současné době na tvorbě projektu úprav zeleně před vchodem do školy na Husově náměstí, v jejíž budově našlo azyl i divadlo Point. Měl by vzniknout prostor pro setkávání studentů v příjemném venkovním prostoru a já pevně věřím, že jak komise životního prostředí, tak i rada města posvětí tyto úpravy, které by mohly být hrazeny právě z financí fondu zeleně“, dodala Milada Sokolová, náměstkyně primátora.