Zprávy

Vyšší důchody a více peněz pro pracovníky v sociálních službách? Novinky pro rok 2021 zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí

Rok 2021 přinese další změny v oblasti práce a sociálních věcí. Od ledna opět dojde k navýšení důchodů, zvyšovat se bude i minimální mzda a schválen byl také zákon o náhradním výživném. Novinky zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) vedené ministryní Janou Maláčovou (ČSSD), členky současné Vlády České republiky vedené premiérem Andrejem Babišem (ANO).

V posledních letech jsou zvyšovány platy učitelům, hasičům, vojákům a dalším pracovníkům. Nově budou opět navýšeny důchody i platy pracovníků v sociálních službách. Ilustrační foto

Vyšší důchody

V příštím roce porostou všechny vyplácené důchody. Historickou novinkou je především to, že valorizace vychází mj. z indexů růstu spotřebitelských cen domácností důchodců na místo dosud využívaného indexu spotřebitelských cen domácností. Důchodci si tak přijdou podle ministerstva na férovější zvyšování penzí.

Základní výměra důchodů se zvýší o 60 Kč na 3 550 Kč, procentní výměra vzroste o 7,1 %. Průměrný starobní důchod by tedy měl činit 15 336 Kč. Díky valorizaci jde tedy o zvýšení přibližně o 839 Kč. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) každoročně provádí zvýšení vyplácených důchodů automaticky. Klienti tedy nemusí o zvýšení důchodu žádat.


Vyšší platy v sociálních službách

Od 1.1. 2021 proto porostou platy všem zaměstnancům (mimo vedoucích pracovníků) v sociálních službách o 10 %. Ve státním rozpočtu je plánované navýšení platů v sociálních službách zohledněno.

Celková částka, která bude na dotace na podporu sociálních služeb vynaložena (bez pozměňovacích návrhů) je: 21 411 611 712 Kč, z toho na pokrytí 10 % navýšení platů 1,613 mld. Kč, které jsou určeny jak pro mzdovou, tak i platovou sféru, ale jen pro služby, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb (kam spadají také zařízení Olomouckého kraje) nebo nadregionální sítě sociálních služeb, které spravuje MPSV.


Vyšší minimální mzda

Od 1. ledna 2021 se bude zvyšovat také minimální mzda a to o 600 Kč na 15 200 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste z 87,30 Kč na 90,50 Kč.

Se zvýšením minimální mzdy, kterou v ČR pobírá zhruba 149 tisíc zaměstnanců, souvisí také růst nejnižší úrovně zaručené mzdy, a to o 600 Kč až 1 200 Kč měsíčně na 15 200 Kč až 30 400 Kč. Zaručená mzda se vyplácí v 8 stupních a představuje nejnižší výdělek dle odbornosti, náročnosti a zodpovědnosti práce a týká se širokého okruhu zaměstnanců.


Novela zákoníku práce

V rámci velké novely zákoníku práce se povedlo prosadit velké množství novinek. Některé z nich nabyly účinnosti již v červenci. Ty zásadní ale začnou platit až od Nového roku.

Největším úspěchem je pro MPSV zavedení sdíleného pracovního místa. Zaměstnavatel díky tomu může rozdělit jedno pracovní místo mezi více zaměstnanců s kratší pracovní dobou. Tato novinka umožní především rodičům s malými dětmi lépe sladit pracovní a rodinný život.

Velké změny se budou týkat také výpočtu dovolené. Výpočet nároku na dovolenou se totiž nově nebude odvíjet od počtu odpracovaných dní, ale spravedlivěji od počtu odpracovaných hodin.

Nově se mezi překážky v práci na straně zaměstnavatele zařadilo také placené volno vobecném zájmu u personálu táborů pro děti a mládež a podobné činnosti na sportovních soustředění pro děti a mládež. Upravuje se také náhrada škody a nemajetkové újmy.


Pojistné na sociální zabezpečení

V oblasti pojistného na sociální zabezpečení dochází od 1. 1. 2021 k těmto změnám:

• částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 35 441 Kč, 

• maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 701 168 Kč,

• rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 85 058 Kč ročně,

• minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 8 861 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2 588 Kč,

• minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 3 545 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 036 Kč,

• minimální platba pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ činí od ledna 2021 činí 147 Kč.


Nemocenské pojištění

Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, se pro rok 2021 zvyšují takto:

• první redukční hranice na 1 182 Kč,

• druhá redukční hranice na 1 773 Kč,

• třetí redukční hranice na 3 545 Kč.

  

INZERCE


NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.