Zprávy

Svoz odpadů na sídlišti Hloučela komplikují nevhodně zaparkovaná auta

Jednou z lokalit, kde je situace dlouhodobě nejvíce problémová, je sídliště Hloučela. Konkrétně se jedná o tzv. „osmičky“, tedy ulice Jana Zrzavého, Václava Špály a Antonína Slavíčka.

Foto: zdroj prostejov.eu

Při svozu odpadů ve městě Prostějově dochází díky nevhodně zaparkovaným vozidlům k mnoha různým komplikacím.

U vjezdu do vnitrobloku těchto bytových domů je umístěna dopravní značka Obytná zóna. Význam této dopravní značky je popsán v Zákoně č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, konkrétně v § 39.

Pro účely obsloužení kontejnerů na odpad je přitom podstatný odstavec 5 tohoto zákona, který se mimo jiné zmiňuje o tom, že stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. Někteří občané bohužel toto ustanovení zákona dlouhodobě a opakovaně porušují. Díky tomu ovšem dochází k zablokování příjezdové cesty ke kontejnerům, hromadění odpadů, vzniku zápachu a případně výskytu hlodavců. Dá se tedy říci, že pár jedinců komplikuje život většině obyvatel, která pravidla dodržuje.

Město Prostějov připravuje v letošním roce projektovou dokumentaci na stavební úpravy v těchto lokalitách, které by měly zmíněný problém vyřešit. Znamená to, že občané dostanou k dispozici více parkovacích míst, zlepší se průjezdnost a potíže se svozem odpadů budou definitivně minulostí.

  

INZERCE


NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.