Zprávy

Prostějov podpoří vznik cyklostezky do Vrbátek

Statutární město Prostějov obdrželo od obce Vrbátky žádost o spolupráci na přípravě cyklostezky. Obec Vrbátky již v roce 2019 zpracovala na celou trasu studii trasování včetně odhadu nákladů.

Prostějov podpoří vznik cyklostezky do Vrbátek. Foto zdroj. prostejov.eu

„Žádosti vyhovíme a to formou zpracování projektové dokumentace na cyklostezku v úseku Vrahovice (železniční podjezd na ulici Kyjevské), podél železniční trati k nádraží Vrbátky, v celkové délce 4,3 kilometru,“ slíbil primátor František Jura. Obec Vrbátky již v roce 2019 zpracovala na celou trasu studii trasování včetně odhadu nákladů (34 mil. Kč, na úsek na území Prostějova pak 21,2 mil. Kč). 

Spoluúčast města tvoří 50 procent nákladů

„Při odečtení možných dotačních titulů Státního fondu dopravní infrastruktury a Olomouckého kraje by odhadované náklady mohly činit 1,7 milionů korun. O projektovou dokumentaci na katastrálních územích Vrbátky a Štětovice se postará společnost Ing. Linda Smítalová – Atelis, Olomouc. Dle cenové nabídky tohoto zhotovitele činí celkové náklady na vypracování dokumentace 860.310,- korun. Spoluúčast města by tvořila 50 procent celkových nákladů, tedy 430.155,- korun,“ vyčíslil náměstek primátora zodpovědný za rozvoj a investice Jiří Rozehnal.

Rada města Prostějova zadání projektové dokumentace pro společné povolení stavby, pro provedení stavby a inženýrskou činnost „Cyklistická stezka Vrbátky“ formou výzvy jednomu zájemci k podání nabídky, svěřila společnosti Ing. Linda Smítalová – Atelis, Olomouc schválila. 

  NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.