Společnost

Jana Jílková: Postřiky jsou zbytečným hazardem se zdravím i životním prostředím

V souvislosti s městem Prostějov se poslední dobou často spojuje téma glyfosátu a to v celorepublikovém měřítku. Jana Jílková byla ještě před rokem běžný občan, v současnosti je nejvýraznější osobností iniciativy proti glyfosátu, mluví na zastupitelstvech, jedná s primátorem, mluví o tom v televizi. Je iniciátorkou již druhé petice proti používání glyfosátu v ulicích města a aktivně se snaží prosadit zdravější prostředí pro lidi i zvířata. Jak celá její snaha začala a jaká je současná situace, na to nám velmi ochotně odpověděla v dnešním exkluzivním rozhovoru.

Jana Jílková se svou čtyřnohou kamarádkou.

Jaký podnět Vás vedl k tomu, začít se o tuto problematiku více zajímat? Lidé mají špatné zkušenosti s tím, že jim použití glyfosátů přiotrávilo psa, ale málokdo opravdu začne jednat. 

Vše začalo vloni na jaře. Začala jsem si všímat lidí z mého okolí, kteří si stěžovali na otravy psů vlivem postřiků. Na tyto otravy upozorňovali město i veterinární lékaři, ale bez úspěchu. Pak jsem měla nemilou osobní zkušenost, kdy se aplikoval Roundup v Čechovicích za největšího provozu u MŠ. Svého psa jsem nesla domů v náručí, protože komunikace byly kompletně postříkané. Od té doby jsem začala situaci řešit. V červenci 2019 stížností na Odbor životního prostředí. Odpověděl mi pan primátor, že město má k dispozici od května 2019 parní stroj a k tomu se používá nejšetrnější herbicid. Situace se nelepšila. Stříkalo se intenzivně dál. Parní stroj v terénu téměř nikdo neviděl, zato pány s kanystry na zádech jsme viděli a vidíme pravidelně. Otrav psů přibývalo. Následovala petice, kterou podepsalo 811 občanů. Během prosincového zasedání Zastupitelstva podpořilo zákaz používání těchto látek 8 zastupitelů a 20 se zdrželo hlasování. Bylo to obrovské zklamání. 


Jaký máte názor na postup vedení města Prostějova? Snaží se jen občany uchlácholit, ale ve výsledku se stejně vrátí k zajetým postupům, nebo opravdu začnou hledat možnosti a něco změní? 

Tato situace se z naší strany aktivně řeší rok a půl. Za celou dobu jsme nezaznamenali, že by vedení města projevilo upřímný zájem a vůli něco rozumného samo udělat. Náměstek Pospíšil označil nejprve situaci za „hysterii“, pak uvedl, že herbicid není škodlivý, to mu prý potvrdila potravinářská inspekce. Zastupitel Blumenstein konstatoval, že někdo viděl, že se nějakému pejskovi udělalo špatně, to se podle něj taky mohlo udělat z jídla. Předseda komise životního prostředí Marčan herbicidy obhajuje a na zakládání květnatých luk je vnímá jako nejlepší řešení. Náměstkyně pro ochranu životní prostředí Sokolová v této věci sama nic rozumného také nepodnikla. Mnohem více řeší okrašlování města než odborně správný, efektivní a šetrný přístup k vegetaci a životnímu prostředí. Začala jsem oslovovat města, která škodlivé látky k hubení plevele nepoužívají nebo pouze v minimální míře. Najednou byly konkrétní případy, a my zjistili, že to jde. Letos v srpnu jsem se setkala s panem primátorem. Vážím si toho, že si na setkání udělal čas a byl ochoten o této věci hovořit. Ze setkání jsem měla opravdu pocit, že chce situaci řešit. Po několika dnech se v ulicích konečně objevil parní stroj, který byl až do této doby viděn spíše sporadicky. V září se s panem primátorem setkám znovu. Pevně věřím, že se již dohodneme na konkrétním systémovém řešení.

Která z alternativních možností likvidace plevele je podle Vás nejlepší a proč?

Myslím, že nejde používat pouze jednu metodu. Každé město má svá specifika. V prvé řadě je potřeba si připustit, že je nutné tolerovat určitou míru zaplevelení a také vyšší náklady na alternativní způsoby hubení plevele. A na tyto skutečnosti připravit veřejnost. Pokud se tedy vedení města opravdu rozhodlo, že upřednostní zdraví lidí, zvířat a životní prostředí nad ostatní zájmy, doporučuji zajet na zkušenou na ta místa, kde to funguje (Brno, Jeseník, Příbram, Louny a další). Zjistit, co se osvědčilo, co naopak ne, jak vysoké jsou náklady… Vše je již vymyšlené a vyzkoušené. Vlastní testování alternativních metod hubení plevele, které u nás proběhlo na jaře tohoto roku, mi přišlo naprosto zbytečné, iracionální a úsměvné. Jednalo se spíše o testování obyvatel, co ještě vydržíme…

Foto: Označení dětského hřiště, jako lokality, kde bude použit jedovatý postřik. Postřehli jste smotaný papírek?


"Postřiky jsou zbytečným hazardem se zdravím i životním prostředím. Přejeme si, aby bylo brzy i naše město dáváno v otázce hubení plevele za vzor dalším městům. Věřím, že se to povede! Nepolevíme…"


Jste iniciátorkou petice proti používání těchto škodlivých látek, kolik máte v současnosti podpisů a jaké očekáváte výsledky?

Jedná se již o druhou petici. V oběhu bude do konce října a předána do listopadového zasedání Zastupitelstva. Kolik máme podpisů netuším, protože mimo oficiální podpisová místa sbírají i jednotlivci. Možné je podepsat buď papírovou nebo elektronickou verzi petice. Všem lidem chceme upřímně poděkovat za jejich nasazení a snahu podpořit dobrou věc. Obracíme se také na ty, kteří se současným stavem nesouhlasí, aby svůj podpis připojili do konce října. Každý podepsaný občan se počítá a moc pro nás znamená.

Na stránkách města byla nedávno zveřejněna tisková zpráva o likvidaci plevele horkou vodou, co si o tom prosím myslíte? 

Kdybych o situaci věděla pouze z „proradničního“ tisku jako je Prostějovský Večerník nebo Radniční listy, nabyla bych dojmu, že je nyní již vše v pořádku. Věřila bych, že okolí MŠ, ZŠ, psích louček, sportovišť… je ošetřováno parním strojem. A veškeré obavy by mě opustily. Realita je bohužel jiná. Na facebookovém profilu Statutárního města Prostějov se objevila mapa Sídliště Šárka znázorňující místa postřiků herbicidem v záhonech. Postřik se aplikoval 27. 8. 2020. V terénu byly cedulky o plánovaném postřiku z obyčejného kancelářského papíru, připíchnuté rýsováčkem na klacíku a srolované. Málokdo si je přečetl. Mapa obsahovala vyznačená místa postřiku a součástí těchto míst byla i tři dětská hřiště! Kdo tedy postřiky plánuje? Kdo za tuto situaci zodpovídá? Pokud chce město okolí dětských hřišť ošetřovat párou, proč aplikuje Roundup na základě předchozího plánování dále přímo u dětských hřišť? Aplikovat Roundup u dětského hřiště a na sídliště je neomluvitelné. Opět se NEJEDNÁ o systémové řešení. Je to polovičaté a stále je to ŠPATNĚ! Z této lokality už máme hlášenu další otravu pejska.


Foto: Takto označené lokace jsou opravdu snadno přehlédnutelné. Město by na tom mělo zapracovat.

Jaká je situace právě teď a jak předpokládáte další vývoj?

V tuto chvíli není vůbec žádný důvod k radosti. Stříká se dál a masivně. Pozitivní na celé věci je, že parní stroj je konečně vidět. Od začátku máme podporu současné opozice. Velké poděkování patří především zastupitelům – M. Hájkovi, H. Naiclerové, A. Matyáškovi, P. Ošťádalovi, P. Lyskovi, F. Frömlovi, P. Kapounkovi a T. Pekovi. Strašně moc si přeji, aby pan primátor bouchl do stolu. Tak, jako v dubnu, kdy ze dne na den dokázal pozastavit používání látek s obsahem glyfosátu na území Prostějova, tak určitě dokáže i teď zabránit tomu, aby se jedovaté látky dále objevovaly na sídlištích a místech, kde se volně pohybují dospělé osoby, děti a zvířata… Na listopadovém zasedání Zastupitelstva veřejnost očekává vyjádření pana primátora k celé věci a chce slyšet jasné systémové řešení. Na Prostějovu nám moc záleží, je to náš domov. Záleží nám na tom, v jakém prostředí budeme dál žít a vychovávat naše děti… Důvod k radosti tedy nastane, až se tyto látky v našem městě přestanou používat nebo se jejich objem sníží na minimum. 

  NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.