Bleskovky

Uzavírka ulice Kostelecká

Od 5.10. do 29.10.bude uzavřena ulice Kostelecká v Prostějově, od ulice Martinákova po ulici U Stadionu, z důvodu realizace stavby „II/366 ul. Kostelecká – II. etapa “.

Foto: Zdroj prostejov.eu

Úplná uzavírka komunikace:

silnice II/366 na ulici Kostelecká v Prostějově důvod uzavírky: provádění stavby „II/366 ul. Kostelecká – II. etapa“  

na dobu: od 5.10.2020 do 29.10.2020  

délka uzavírky: 150 m  

Objížďka:  

Autobusy, a veškerá doprava do 3,5 t, bude vedena obousměrně po MK ul. Fanderlíkova, Krapkova a U Stadionu. V souvislosti s tím budou zřízeny přechodné autobusové zastávky cca u domu č. 380/8. Doprava nad 3,5t bude obousměrně vedena po sil. II/150A ul. Blahoslavova, sil. II/150 ul. Plumlovská, MK ul. Josefa Lady, U Stadionu, zpět na sil. II/366. 

Příměstská autobusová doprava:

1. Po silnici II/366 v úseku dotčeném uzavírkou jsou vedeny linky veřejné linkové dopravy 780436, 780437, 780438, 780440 a 780441 (dopravce ARRIVA MORAVA a.s.) a linky 780401 a 781441 (dopravce FTL - First Transport Lines, a.s.), které jsou provozovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. 

2. Uvedeným úsekem nebude po dobu uzavírky umožněn průjezd spojům dotčených linek. Spoje dotčených linek budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Prostějov,,aut.st. po silnici II/150 (Svatoplukova), II/150A (Vojáčkovo nám., Vápenice, Přikrylovo nám.) na kruhový objezd, z kruhového objezdu po silnici II/366 (Kostelecká), kde odbočí na MK (Fanderlíkova), tam obslouží náhradní zastávku Prostějov,,Sladkovského, a dále po MK (Krapkova) a MK (U Stadionu), kde se napojí na kruhový objezd na silnici II/366 (Kostelecká), a poté pokračují ve svých trasách dle udělených licencí.

3. Zastávka Prostějov,,Sladkovského nebude obousměrně obsluhována a bude nahrazena zastávkou umístěnou na MK (Fanderlíkova) dle zákresu v doložené situaci dopravního značení. Přesné umístění dopravního značení označující přemístěnou autobusovou zastávku musí být projednáno s příslušným dopravním inspektorátem Policie České republiky a stanoveno přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích. Silniční provoz na MK (Fanderlíkova) bude upraven PDZ (B28 + omezení průjezdu vozidel do 3,5 t MIMO BUS) dle zákresu v doložené situaci dopravního značení. Na MK (U Stadionu) v blízkosti křižovatky s MK (Krapkova) bude uzavřen přechod pro chodce přechodnými zábranami Z2 s dodatkovými tabulkami E13 s textem „PŘECHOD PRO CHODCE UZAVŘEN" a bude zrušen středový ostrůvek (odstraněny betonové bloky vymezující středový ostrůvek) dle zákresu v doložené situaci dopravního značení. V důsledku vedení spojů dotčených linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním cca do 5 minut.

Dopravce zajistí informovanost cestující veřejnosti o změnách na dotčených linkách v autobusech a na zastávkách.

4) Městská autobusová doprava : budou dotčeny linky MHD 785019, 785016, 785032

Linka 785019 bude vedena po obousměrné objízdné trase ze silnice II/366 ul. Kostelecká – MK ul. Fanderlíkova, kde obslouží náhradní zastávku za Prostějov, Pojišťovna a Prostějov, Kostelecká dále po MK ul. Krapkova a vlevo na MK ul. U Stadionu a na zast. Prostějov, Hacarova DPS. Nebude obsloužena zastávka Prostějov, Pojišťovna a Prostějov,Kostelecká.

Linka 785016 bude vedena po obousměrné objízdné trase ze silnice II/366 ul. Kostelecká na MK ul. Fanderlíkova, kde obslouží náhradní zastávku za Prostějov, Pojišťovna a Prostějov, Kostelecká dále po MK ul. Krapkova a vlevo na MK ul. U Stadionu a na zast. Prostějov, Hacarova DPS. Nebude obsloužena zastávka Prostějov, Pojišťovna a Prostějov, Kostelecká.

Linka 785032 bude vedena ze směru

- Prostějov, aut.st po objízdné trase ze zast. Sportovní po silnici ul. Pod Kosířem na křižovatce vlevo do ul. Martinákova, Sladkovského a vpravo na II/366 ul. Olomoucká, na světelné křiž. vpravo do ul.Vápenice II/150, přes okružní křižovatku Přikrylovo nám. na zast. Floriánské nám.(ta bude náhradní za Prostějov,Pojišťovna) a dále dle JŘ. Nebude obsloužena zast. Prostějov, Pojišťovna.

Čj.: PVMU 116872/2020 41

- Prostějov, nemocnice dle JŘ až na zastávku Prostějov, Floriánské, nám na kruh. obj. Přikrylovo nám. vlevo na silnici II/366 ul. Kostelecká, na křiž. vlevo na MK ul. Fanderlíkova, kde obslouží náhradní zastávku za Prostějov, Pojišťovna a dále po MK ul. Krapkova a vpravo na MK ul. U Stadionu přes kruhový objezd a železniční přejezd do ul. Tyršova ( zde požadujeme DZ zákaz stání v obou směrech )a na křižovatce vlevo do ul. Pod Kosířem a na zast.Prostějov,sportovní. Dále dle JŘ. Nebude obsloužena zast. Prostějov, Pojišťovna.


  

INZERCE


NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.