Bleskovky

Máte zájem využívat služby Senior taxi?

Pro seniory starší 65 let trvale bydlící na území města Prostějova zajišťujeme návaznou sociální službu SENIOR TAXI. Tuto službu si můžete objednat 1 – 2 dny předem v průběhu celého týdne na telefonním čísle: 595 391 141

Foto: Zdroj prostejov.eu

Jízda bude uskutečněna v pracovních dnech PONDĚLÍ-PÁTEK (mimo soboty, neděle a svátky) v době od 6.30 do 15.30 h. 

Cena za jednu jízdu je poskytovatelem účtována ve výši 20 Kč (tj. úhrada nástupní taxy).  

Služba Senior taxi Vás odveze na území města Prostějova z místa trvalého bydliště: 

  • k praktickým a odborným lékařům, do nemocnic a poliklinik
  • na pobočky České pošty
  • na úřady
  • na náměstí T. G. Masaryka
  • na hřbitov
  • do domovů pro seniory a do zařízení poskytovatelů registrovaných sociálních služeb ve městě Prostějově.

Vyřídit je třeba průkazku, kterou vystaví pracovnice Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, 2. patro, dveře č. 320.

K vyřízení průkazu je nutné vyplnit a podepsat Žádost o průkaz SENIOR TAXI a Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely služby SENIOR TAXI (viz níže). Formuláře je možné si vytisknout nebo vyzvednout na Odboru sociálních věcí. Dále je nutné předložit průkaz totožnosti, popř. průkaz ZTP/P.

Zároveň je možné, aby průkaz za seniora vyřídila jiná osoba. V tomto případě je nutné mimo uvedené formuláře (Žádost o průkaz SENIOR TAXI a Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely služby SENIOR TAXI) předložit vyplněnou a podepsanou Plnou moc k vyřízení průkazu SENIOR TAXI PROSTĚJOV (viz níže).

Pracovnice Odboru sociálních věcí poté ověří správnost vyplněných údajů (dle předložených průkazů totožnosti) a vystaví průkaz.

Více na: prostejov.eu


  NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.